Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

28 - 06 - 2021

Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

Met het Nationaal Programma onderwijs (NPO) ondersteunt de overheid het onderwijsveld om vertragingen, opgelopen door leerlingen in coronatijd, weg te werken. Scholen moeten inventariseren op welk gebied leerlingen vertraging hebben opgelopen en een plan maken om die vertraging in te lopen. Voor dat plan kan een keuze gemaakt worden uit bewezen interventies die opgenomen zijn op een menukaart. Deze menukaart vindt u op de website NPOnderwijs.nl.

Uitwerkingen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen

De interventies op de menukaart richten zich vooral op algemene achterstanden in algemene vakken. Ervaring leert dat leerlingen in het vmbo ook vertraging hebben opgelopen in hun sociaal emotionele ontwikkeling, in beroepsgerichte programma’s en in hun oriëntatie op het vervolgonderwijs. SPV wil vmbo-scholen ondersteunen bij het kiezen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen. Daarom heeft ze met een vmbo-bril naar de interventies op de menukaart gekeken en beschrijft ze in het servicedocument VMBO een aantal voor het vmbo passende, relevante en herkenbare uitwerkingen van interventies. Deze mogelijke interventies zijn ondergebracht in de menukaart.

Voorbeelden van interventies en bijscholingsaanbod

De komende weken vult SPV dit deel van haar website met voorbeelden van interventies zoals ze toegepast zijn door scholen en een bijscholingsaanbod bijv. waar het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven en het onderhouden van een netwerk rond de school.

De laatste ontwikkelingen rond NPO, de menukaart en de kenniscommunity vindt u op www.nponderwijs.nl en onze website.

Download het servicedocument

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT