Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

19 - 09 - 2020

Vmbo-scholen willen examens schrappen: ‘Vertraging door corona niet in te halen’

Deze kop stond boven een artikel in het AD van donderdag 17 september. Hoe komt een dergelijk verhaal nu tot stand. Als voorzitter van de SPV heb ik toch behoefte om een en ander toe te lichten.

In mei is SPV door het ministerie gevraagd om een advies te geven over hoe na het sluiten van de scholen om te gaan met de beroepsgerichte vakken, vooral voor de leerlingen in het 3de (nu voornamelijk 4de) jaar. Iedereen realiseerde zich dat het gaat over onderwijs dat wel 50 % van de onderwijstijd omvat. En dat digitaal beroepsgericht onderwijs voor het grootste deel van de profielen moeilijk en soms onmogelijk is. Er zit natuurlijk verschil tussen profielen, verschil tussen de hoeveelheid theorie in de profielen en verschil tussen de mogelijkheden om digitale opdrachten te geven en deze thuis uit te voeren.

Maar, een kozijn timmeren, een cv-installatie aanleggen, een diner maken voor 4 personen en dat ook uitserveren of dierverzorging op 4 hoog achter, dat blijkt niet echt mogelijk. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk advies van de platforms om te bezien c.q. te besluiten om extra onderwijstijd te vinden in het niet door laten gaan van de CSPE’s.

Argumenten die toen golden en nu nog steeds gelden:

  • In de programma’s is de praktijk leidend en leert een leerling theorie die bij de praktijk past, vaak gelijktijdig/geïntegreerd zodat de leerling de theorie als het ware ziet en daardoor beter begrijpt.
  • De examenprogramma’s moeten niet aangepast worden en de exameneisen moeten gehandhaafd worden, voor de doorstroom naar het MBO, voor zover uitvoerbaar binnen de 1.5 meter samenleving.
  • Soms wordt geopperd het programma te beperken tot de kern en zogenaamde ‘franje’ te schrappen. Buiten de vraag wat dan die kern is, schuilt er in het beperken van het programma een gevaar. Het kost docenten op sommige scholen nu al veel moeite om het aantal beroepsgerichte uren overeind te houden, als het idee ontstaat dat het onderwijs ook in minder uur gegeven kan worden dan kan dit leiden tot structureel minder uren beroepsgericht en daarvan zijn de platforms, SPV en docenten geen voorstander.
  • Daarnaast maken ‘franje’ het onderwijs juist extra leuk en motiveren ze leerlingen. Een compleet programma maakt de beroepsgerichte programma’s voor leerlingen de moeite waard, maar hier is tijd voor nodig.
  • Geef scholen de mogelijkheid beredeneerd af te wijken van eisen, bijvoorbeeld van de eis om het complete programma aan te bieden en af te sluiten, omdat zij juist in hun regio veel coronagevallen hebben of

omdat onderdelen van het programma conform de RIVM normen niet verricht kunnen worden.

Samen hebben de platforms deze argumenten gebruikt om te adviseren het CSPE dit schooljaar niet door te laten gaan. Na de start van het jaar komt daar nog bij dat er leerlingen afwezig zijn (nu zo’n 15 %) op de scholen waardoor er nog meer gedifferentieerd moet worden, op scholen leerkrachten afwezig zijn (kort om te testen of langer omdat ze in quarantaine zitten of ziek zijn). De herfst moet dan nog komen! We weten natuurlijk dat er grote regionale verschillen zijn maar dat brengt extra met zich mee dat scholen aan zet moeten zijn.

Begin september zijn wij benaderd door het AD omdat die nieuwsgierig waren hoe het met de beroepsgerichte vakken gaat na Corona. Dat heeft geleid tot het artikel en een item in het NOS journaal.

De mensen in het VMBO zijn doeners en gaan dus aan de slag. Zo weet ik dat er op scholen allerlei programma’s zijn om achterstanden in te lopen, PTA’s worden/zijn aangepast en dat er extra geld gebruikt wordt om extra mensen in te zetten.

Maar 13 weken geen beroepsgerichte vakken, 12 tot 16 uur per week, leerlingen wel liefst het hele programma laten volgen, leerlingen vlieguren laten maken zodat ze vaardigheden kunnen  inoefenen én het niet overbelasten van de VMBO organisatie en onze collegae daarin, hebben ertoe geleid dat wij ons advies staande houden. Leerlingen hebben recht op kwalitatief goed beroepsonderwijs dat ze maximaal voorbereid op hun vervolgopleiding in het MBO.

Hoe gaat het nu verder? Wij gaan de komende weken onze docenten en vmbo leidinggevenden bevragen om vervolgens samen met het ministerie te komen tot besluiten en mogelijk verschillende scenario’s.

Wij houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten,

Jan van Nierop, voorzitter SPV

De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet in te lopen. 

Jan van Nierop, voorzitter SPV

Artikel in AD

Vmbo-scholen willen examens schrappen: ‘Vertraging door corona niet in te halen’

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden