Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

04 - 11 - 2020

Webinars over Facet verplaatst naar 14 december

Voor de vakken BWI, Groen en PIE worden in examenjaar 2021 voor één onderdeel van elk cspe (BB/KB/GL, rood en blauw) meerdere opdrachten in Facet aangeboden. Tijdens een webinar geven Cito en CvTE hierover uitleg en beantwoorden ze vragen van kijkers.

Vanwege de corona-ontwikkelingen is dit webinar verplaatst naar 14 december. Wij vragen u deze datum te reserveren in uw agenda. Over het webinar volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Webinars

Om de scholen te informeren over deze ontwikkeling en over de specifieke aandachtspunten bij de afname en correctie in Facet, worden op maandag 14 december 2020 een webinar georganiseerd voor examensecretarissen en examinatoren. Binnenkort ontvangt u meer informatie over dit Webinar en kunt u zich inschrijven.

Achtergrond

Het CvTE onderzoekt samen met Cito of de cspe’s digitaal vanuit Facet aangeboden kunnen worden in plaats van vanuit een papieren opgavenboekje. Het doel hiervan is om de organisatielast voor de scholen te verminderen en om de cspe’s platform-onafhankelijk te maken. Het is niet de bedoeling om praktijkopdrachten te vervangen door opdrachten in Facet. De verandering zit niet in de inhoud van de examens maar in de manier van aanbieden daarvan.

Als de cspe’s digitaal vanuit Facet worden aangeboden, maakt de kandidaat vanuit Facet uitstapjes naar praktijkopdrachten. Voordelen hiervan zijn:

  • De school hoeft minder vaak losse applicaties te installeren en te beheren per kandidaat;
  • Tijdens de afname van het cspe hoeft minder te worden geswitcht tussen Facet en de ‘gewone’ computeromgeving;
  • De ICT-opdrachten in Facet zijn platformonafhankelijk;
  • De leeslast kan gereduceerd worden doordat makkelijker kan worden gewerkt met animaties en afbeeldingen in plaats van tekst;
  • Teksten kunnen verklankt worden.

In 2019 is een pilot gehouden met de profielvak-cspe’s Groen BB en PIE GL waarbij één ICT-applicatie via Facet werd aangeboden. Als vervolg op deze pilot was in 2020 voor BWI, Groen en PIE in alle leerwegen van één onderdeel het aandeel in Facet uitgebreid. Scholen zijn hierover in november 2019 geïnformeerd. De centrale examens 2020 zijn echter gecanceld.

Ook in 2021 is voor BWI, Groen en PIE in alle leerwegen Facet voor één onderdeel de drager. Gezien het gegeven dat de afname van de cspe’s 2020 gecanceld is en dus de afname van het cspe onderdeel in Facet niet gepraktiseerd is, is besloten tot dit webinar.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT