Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Sardes en Actis organiseren een landelijke vmbo-mbo conferentie op donderdag 30 november 2017. Docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals uit het veld ontmoeten elkaar op deze dag om na te denken over schakelen tussen vmbo en mbo.

Er wordt gekeken naar die verbindende krachten tussen vmbo en mbo en hoe deze verder vorm te geven! Vraagstukken die onder meer aan bod komen tijdens deze dag;

  • Hoe organiseer je samenwerking in de regio?
  • Hoe stem je het onderwijs af met de arbeidsmarkt in de regio?
  • Hoe bepaal je met elkaar welke arbeidskrachten in de nabije toekomst nodig zijn en welke leerpaden daarvoor nodig zijn?
  • Zijn er doorlopende lijnen in de zorg en LOB?
  • Hebben we voortijding schoolverlaten beter onder controle door koppeling aan de samenwerkingsverbanden?
  • Wat zijn de juridische mogelijkheden voor samenwerking tussen vmbo en mbo?
  • En daaruit voortvloeiend: welke punten moeten daarom nú aan de politiek worden meegegeven om belemmeringen op te heffen?

Meer informatie en inschrijven