Werkateliers VSO

Net als vmbo-scholen zijn ook veel VSO-scholen dit schooljaar gestart met de invoering van profielen. Dit brengt veel overleg, beslissingen en afwegingen met zich mee. Met wie werken we samen? Welke profielen en keuzevakken bieden we aan? Gaan we in de samenwerking onze eigen weg of sluiten we aan bij de symbioseschool? En welke ruimte hebben we daarbij? Om er maar een paar te noemen. Om de eerste ervaringen te delen, te leren van elkaar en antwoord te krijgen op prangende vragen organiseren we in 2018 weer werkateliers.

Wanneer
Op 25 januari, 15 februari en 8 maart, telkens van 15.00 tot ongeveer 18.30 uur, vinden de werkateliers plaats in Utrecht (Aidadreef 4, naast station Overvecht). De werkateliers worden afgesloten met een maaltijd. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Werkt u in het VSO en verzorgt u een van de profielen in het vmbo? Meld u dan aan via bijscholingvmbo.nl.