Conferentie nieuwe leerweg GL/TL, Eindhoven

Eén van de lijnen binnen sterk beroepsonderwijs is het ontwikkelen van een nieuwe leerweg GL/TL. Dit doet SPV samen met het Platform TL, SLO en de VO-raad. Deze nieuwe leerweg wordt samen met scholen vormgegeven. U kunt uw input leveren tijdens één van de conferenties in het najaar. De bijeenkomsten staan gepland voor de middag. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.