Denk mee met OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert een aantal keer per jaar een praktijkspiegel. Een praktijkspiegel is een bijeenkomst voor leraren en schoolleiders waarin ze samen met beleidsmedewerkers van OCW in gesprek kunnen gaan over onderwijsbeleid. Dit om zo nog beter de verbinding te leggen tussen landelijk beleid en de dagelijkse schoolpraktijk. Zij horen graag wat leraren en schoolleiders belangrijk vinden.
 

Op woensdag 27 juni 2018 van 16.30 tot 18.30 uur is de volgende praktijkspiegel.