Corona

VMBO en coronaproof-onderwijs

Vanaf vandaag staat er op onze website informatie over het weer opstarten van het onderwijs in coronatijd. U vindt hier protocollen, servicedocumenten, tips, adviezen en goede voorbeelden. Zij zijn allemaal bedoeld om u te ondersteunen en op ideeën te brengen. Heeft u een goede manier gevonden om beroepsonderwijs te verzorgen in coronatijd? Laat het ons weten, dan maken we er een artikel van en plaatsen we het op onze site. Het ‘coronadeel’ van de website zal, net als het deel over (school-)examinering in coronatijd, een dynamisch karakter kennen waarop zeer regelmatig nieuwe content wordt geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

Protocol en servicedocument

Na de persconferentie van 6 mei jl. is duidelijk geworden wanneer de scholen voor Voortgezet Onderwijs weer open kunnen, nl. op 2 juni a.s. De VO-raad heeft inmiddels een protocol verspreid voor de gehele sector. Hierin wordt duidelijk op welke wijze de scholen weer open kunnen. Uiteraard geldt dit protocol voor de gehele VO-sector. De schoolsoorten echter, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan de komende periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor 1,5 meter afstandsonderwijs.

Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. Juist ook voor dit type onderwijs. We hebben wel besloten er een dynamisch en flexibel document van te maken. Dit omdat we in de praktijk vast dingen gaan tegenkomen die we nu nog niet kunnen bedenken, maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Het servicedocument zal voor het VMBO en het Praktijkonderwijs nagenoeg gelijk zijn. Het VSO past het document op maat aan voor de eigen sector omdat daar ook nog een aantal andere aspecten meespeelt, bijvoorbeeld in de verzorgende sfeer. 

Op 19 mei zijn diverse richtlijnen van het RIVM aangepast. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de tweede versie van het servicedocument en worden in geel weergegeven. Op bladzijde 19 zijn tevens de oude en nieuwe richtlijnen opgenomen om in één oogopslag te zien welke aanpassingen er zijn per 19 mei 2020.

Tips en adviezen voor beroepsgericht onderwijs in een 1,5 meter tijd

SPV heeft wat tips en adviezen voor u op een rijtje gezet voor veilig werken bij de beroepsgerichte programma's. Aanvullingen zijn van harte welkom!

Advisering OCW

Sinds half maart 2020 volgen leerlingen geen onderwijs meer op school maar thuis. De verwachting is dat dit ten minste tot 2 juni zal duren. Leerlingen hebben dan ten minste 10 weken geen onderwijs op school meer ontvangen. OCW heeft SPV (Stichting Platforms vmbo) gevraagd haar te adviseren over de vraag hoe het beroepsgerichte onderwijs weer opgestart kan worden, of er maatregelen genomen moeten worden voor de programmering van het beroepsgerichte onderwijs in de komende tijd en zo ja welke. Zodra het advies gereed is vindt u het op de website.

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gepubliceerd

Op 25 mei is de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor scholen in het VO wordt 65 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Onderwijs in coronatijd

Lees enkele voorbeelden uit de praktijk.

Vragen

Heeft u vragen over beroepsonderwijs en corona? Stel ze dan via dit formulier, we geven u zo snel mogelijk antwoord.
Vragen en antwoorden verzamelen we in de rubriek veelgestelde vragen.