Enquête CSPE

De CSPE’s staan weer voor de deur. Ook dit jaar organiseert SPV weer, samen met het College voor Examens en Cito de enquête CSPE. Tot 21 mei is het mogelijk de enquête in te vullen. De enquêteresultaten worden meegenomen in de normeringsvergaderingen per afdeling en tellen dus mee bij het bepalen van de eindresultaten van de examens. Daarnaast worden de resultaten besproken met de betreffende platforms en vormen ze input voor toekomstige examens. Neem ook dit jaar weer deel en geef uw mening over ‘uw’ CSPE!