FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Een aanpassing van het PTA mag niet ‘in het nadeel van leerlingen’ zijn. Wat moet ik daaronder verstaan?

 • Dit is aan u om te bepalen. In de basis gaat het erom dat aanpassing niet mag leiden tot zwaardere ‘eisen’ voor leerlingen.
 • Enkele voorbeelden waar u dan aan kunt denken:
  • Het is voor de school bv. makkelijker uitvoerbaar om een deeltaak theoretisch te toetsen, terwijl een praktische toetsing ook binnen de RIVM richtlijnen en het huidige tijdpad nog wel mogelijk is. Een praktische toetsvorm dan omzetten in een theorietoets kan dan niet in het voordeel zijn van (een deel van de) leerlingen.
  • De school besluit een aantal kleinere toetsen te vervangen door 1 grote toets, dit kan de toetsing voor leerlingen verzwaren als leerlingen dit niet gewend zijn.
  • De school kiest ervoor om een eindtoets/grote afsluitende toets aan het PTA toe te voegen in de vorm van bijvoorbeeld een Proeve van Bekwaamheid, terwijl leerlingen hier nog nooit mee geoefend hebben.
  • De school besluit een toets toe te voegen en daarom de weging van de andere toetsen aan te passen. Dit kan voor leerlingen nadelig zijn.
 • Een ander punt hierbij is het kritisch bekijken van de herkansingsmogelijkheden van leerlingen. Met het vervallen van het CSPE ontbreekt voor de leerling een extra herkansingsmogelijkheid. In dit geval zou juist het niet aanpassen van het PTA op dit punt in het nadeel van leerlingen zijn.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT