FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Waar vind ik antwoord op mijn vragen rond het schoolexamen?

Op 24 maart jl. heeft de minister voor Onderwijs besloten om de centrale examens voor het VO niet door te laten gaan. Via deze link vindt u de brief hierover aan de Tweede Kamer. Nadere informatie over de uitwerking van deze richtlijn is inmiddels gepubliceerd. Hier vindt u de informatie die hier tot nu toe over is vanuit de Rijksoverheid in de vorm van FAQ’s. Via Examenblad wordt u op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. N.a.v. de eerder aangekondigde maatregelen rond de mogelijkheid om het PTA aan te passen, heeft de VO raad een handreiking gemaakt over de procedure die hierbij gehanteerd kan worden. Deze vindt u hier. SPV organiseerde op 27 maart en 17 april een webinar over de examens en de coronarichtlijnen. Beide webinars kunt u hier terugkijken. SPV biedt scholen een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s. U kunt hier uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback. Wij zorgen ervoor dat u binnen 24 uur antwoord krijgt.

Let op: op 15 mei jl. heeft OCW een aanvulling gepubliceerd op versie 2 van het servicedocument (8 april jl.). Zie hier voor de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen voor het vmbo. Deze aanvullingen zijn hieronder verwerkt in de FAQ’s en aangemerkt met ‘nieuw’.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden