FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Wat is besloten rond het centraal examen?

Hieronder op een rij wat de minister op 24 maart ’20 heeft besloten:

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen worden opgeroepen om zorgvuldig om te gaan met de geboden ruimte.
  • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

Voor verdere vragen rond het CE/CSPE verwijzen wij naar het Examenloket/de Examenlijn van CvTE. U vindt de contactgegevens hier. Verder houdt OCW een overzicht bij van vragen over het coronavirus en het examen. Deze vindt u hier. Vanuit CvTE worden actuele officiële mededelingen verzonden via hun mailsysteem. Deze mails worden verstuurd naar examensecretaris van de school en de geregistreerde docenten van de scholen die het cspe afnemen. Via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. kan de examensecretaris u aanmelden voor deze officiële berichten.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden