FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

In hoeverre blijft de zgn. 5,5 regel als gemiddelde voor het CE dit jaar overeind?

  • Voor leerlingen die in ’19-’20 vervroegd examen hebben gedaan over 1 of meerdere vakken (o.b.v. het SE eindcijfer), geldt de 5,5 regel ook nu niet.
    • Dat geldt dus ook voor de leerlingen die in leerjaar 3 hun profielvak met een SE hebben afgesloten in ’19-‘20.
  • Over de toepassing van de 5,5 regel voor leerlingen in vmbo BB, KB en GL die dit jaar het beroepsgerichte profielvak afsluiten met een SE, is met de aanvullende maatregelen voor het eindexamen van 12/2j.l. ook een besluit genomen door OCW. In plaats van het cijfer voor het cspe, telt het cijfer voor het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak op 1 decimaal mee in de 5,5, regel. Dus het gemiddelde CE cijfer van de avo-vakken op 1 decimaal plus het cijfer voor het SE profielvak op 1 decimaal gemiddeld moet minimaal een 5,5 zijn.

Als een leerling besluit dat het profielvak weggestreept wordt bij het bepalen van de einduitslag, telt het eindcijfer van het profielvak ook niet mee in bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s minimaal 5,5 moet zijn (en bij het aantal toegestane onvoldoendes).

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT