FAQ

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen met antwoorden. Deze vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ

Welke procedure moet ik hanteren bij het aanpassen van het PTA?

Bij aanpassing van het PTA geldt de volgende procedure (artikel 31c. Eindexamenbesluit):

 • Een school die het PTA wil aanpassen wendt zich met een verzoek tot wijziging van het PTA tot het bestuur van de school;
 • Voor het vaststellen van het gewijzigde PTA moet de reguliere procedure opnieuw worden doorlopen, inclusief advies van de examencommissie en instemming van de MR;
 • Leerlingen, ouders en de inspectie moeten altijd direct over een wijziging van het PTA actief worden geïnformeerd;
 • Melding (door het bestuur) aan de inspectie door een mail te sturen naar examenloket@duo.nl. Geef daarbij het volgende door:
  • welk PTA het betreft (klas, jaar, schoolsoort)
  • reden van wijziging
  • wat de wijziging is
  • advies van de examencommissie en instemming van MR en
  • dat de wijziging niet in het nadeel van de leerlingen is.
 • Het gewijzigde PTA wordt vervolgens in het Internetschooldossier geüpload.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT