LOB

Onder Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school jongeren tijdens hun vmbo, havo/vwo of mbo-opleiding ondersteunt bij maken van loopbaankeuzes. De begeleiding van de school is gericht op het ontwikkelen van een arbeidsintensiteit van de jongere middels de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie loopbaanzelfsturing en netwerken.
Informatie over LOB is te vinden op de website van Expertisepunt LOB.

Infographic Loopbaanleren in het VMBO

In opdracht van het ministerie, Platform Bèta Techniek en Stichting Platforms VMBO is begin 2015 onderzoek uitgevoerd naar bekendheid met LOB in het examenprogramma, de huidige stand van zaken m.b.t. tot LOB en de behoefte aan ondersteuning om LOB vorm te geven. In de infographic staan de high lights van de resultaten van onderzoek. Het volledige rapport komt uit nadat de resultaten van kwalitatief onderzoek bekend zijn.


LOB in de beroepsgerichte examenprogramma’s

In opdracht van Stichting Platforms VMBO en Platform Bèta Techniek is er in 2015 door Prof. Dr. M.A.C.T. Kuijpers (Open Universiteit) in samenwerking met de  Loopbaangroep een inventariserend onderzoek uitgevoerd in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) met een specifieke focus op de technieksector .


Keuzes in ontwikkeling

In oktober 2011 is het LOB-boekje ‘Keuzes in ontwikkeling’ uitgekomen. Het boekje bestaat uit twee delen.

  • Een verslag van het professionaliseringstraject dat met 20 scholen en 200 docenten is uitgevoerd. Dit deel bevat veel praktische tips en materiaal.
  • Een verslag van het onderzoek dat parallel aan het professionaliseringstraject is uitgevoerd en waarin is nagegaan hoe effectief dit traject was.

Downloads


Bijzondere Leerstoel: leeromgeving en -loopbanen in beroepsonderwijs

Marinka Kuijpers is door het College van bestuur van de Open Universiteit per 1 april 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs’. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld bij het Welten-instituut van de Open Universiteit door twaalf organisaties die het professionaliseren van (v)mbo leraren hoog in het vaandel hebben.van de Open Universiteit door twaalf organisaties die het professionaliseren van (v)mbo leraren hoog in het vaandel hebben. Veranderingen in onze samenleving vragen dat leerlingen gedurende hun (leer)loopbaan talenten leren ontdekken, ontwikkelen en bewijzen. Docenten zullen leerlingen moeten begeleiden bij het leren kiezen van opleidingen en werk die passen bij hun talenten. Dit vraagt een specifieke leeromgeving en hiervoor is het noodzakelijk dat docenten zich op dit terrein kunnen scholen.


Op 30 november 2012 heeft Marinka Kuijpers haar oratie uitgesproken en daarmee is haar functie als hoogleraar ‘Leerloopbanen en leeromgeving in het (v)mbo’ aan de Open Universiteit aanvaard. De oratie had als titel: Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte. De oratie is in boekvorm verkrijgbaar bij de open universiteit en kan gedownload worden.
Tijdens de oratie werd een zeer illustratief tekenfilmpje getoond met behulp waarvan duidelijk werd hoe leerlingen loopbaancompetenties ontwikkelen en aan de hand daarvan tot keuzes kunnen komen. In 10 minuten legt Marinka Kuijpers haar theorie achter loopbaanleren uit.