Aanmelden & contact

Je kunt je aanmelden op www.bijscholingvmbo.nl (schoolexaminering) voor deelname aan de leergang. Daar kun je ook de leerganglocaties vinden! Je schrijft je idealiter in met minimaal 2 praktijkdocenten en een teamleider per school. Elke deelnemer volgt alle vier bijeenkomsten. Uiterlijk aanmelden tot 2 weken voor een startdatum. Een leergang gaat van start met minimaal 30 deelnemers. Als het maximaal aantal inschrijvingen van 50 deelnemers is bereikt, geldt er een maximum van 3 deelnemers per school.

Begeleiding en lerarenregister

Alle bijeenkomsten worden begeleid door experts vanuit de samenwerkende organisaties. De leergang wordt opgenomen in het lerarenregister met de validatiecode sfgNnZLi8h.

Kosten

Je kunt meedoen voor slechts € 100,- per deelnemer voor vier bijeenkomsten (incl. BTW, (digitale) materialen en lunch/maaltijd). Dit aanbod geldt zo lang het subsidiebedrag toereikend is. Daarna zal de leergang worden aangeboden tegen kostprijs.

In company

Op verzoek kan de leergang ook ‘in company’ worden aangeboden voor een grote school of een paar samenwerkende vmbo scholen in de regio. Zolang het budget hiervoor toereikend is, kan dit onder de volgende voorwaarden:

  • Minimale deelname van 30 docenten/teamleiders en maximaal 50.
  • De kosten voor en de organisatie van de catering zijn voor de organiserende scholen evenals de locatie.
  • De kosten per deelnemer zijn € 100,- per persoon voor 4 hele dagen (dus de hele leergang, waarbij wij werken met 2 tot 3 trainers).

Contact

Voor meer informatie en overleg kunt u bellen of mailen met Wilma Bredewold (kwartiermaker schoolexaminering in opdracht van SPV), w.bredewold@platformsvmbo.nl of T. 06 542 455 34.