Leeropbrengsten

Leeropbrengsten leergang

De leeropbrengst per dag op hoofdlijnen:

Dag 1

Visie op schoolexaminering en PTA ontwikkeling

 • Je weet ‘wat moet en wat mag’ rond het schoolexamen vmbo.
 • Je kunt op basis van een format een PTA maken voor een beroepsgericht keuzevak dat voldoet aan de wettelijke eisen en aan de kaders van je school.
 • Je kunt PTA’s van jezelf en van anderen kritisch beoordelen met een PTA-checklist.
   

Dag 2 en 3

Toetsconstructie, -vaststelling, -afname en -beoordeling (verschillende toetsvormen)

 • Je begrijpt nut en noodzaak van een toetsmatrijs, kunt een format toetsmatrijs correct invullen en de kwaliteit ervan bepalen aan de hand van een checklist.
 • Je kunt de kwaliteit van een toets beoordelen en kwaliteitseisen zelf toepassen bij toetsconstructie.
 • Je weet waar een goede toetsafname aan moet voldoen en kunt dit zelf toepassen.
 • Je kunt tot een objectieve toetsbeoordeling komen.


Dag 4

Toets analyse en verbeteren

 • Je bent je bewust van de meerwaarde van het formatief gebruik van summatieve toetsen.
 • Je kunt conclusies trekken vanuit een toets analyse en vertalen naar concrete verbeteracties in de school.Intro


Introductiefilmpje

Bekijk het introductiefilmpje van de leergang.