FAQ - Bepaling van het eindcijfer van het beroepsgerichte programma


1. Hoe wordt het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bepaald?

Voor de gemengde leerweg is het beroepsgericht programma beperkt qua omvang; in deze leerweg worden in het centraal examen twee profielmodulen  geëxamineerd.

Voor de bepaling van het deeleindcijfer over het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamen (SE) en het centraal examen(CE) elk voor 50% mee.

Elk beroepsgericht keuzevak wordt middels een schoolexamen (conform PTA) afgesloten. Dit levert per keuzevak een deeleindcijfer op. 

 

Voor de bepaling van het combinatiecijfer telt het deeleindcijfer van het profielvak net zo vaak mee als het aantal deeleindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken De cijfers van de keuzevakken staan bij de gemengde leerweg  apart op het diploma.


2. Hoe ziet de zak- slaagregeling voor BB en KB eruit?

Zie hiervoor blz. 29 en 30 van het boekje ‘Wat moet en wat mag’ en het artikel (zie document 3 en 3a ‘achtergrondinformatie’ op Dropbox).