FAQ - Curriculum

1. Mag je de helft van een keuzevak aanbieden? Of anders gezegd; mag je van twee keuzedelen één keuzedeel maken? (bij vermelding van de juiste eindtermen in PTA natuurlijk) 

Je mag niet zelf van 2 keuzevakken één nieuw keuzevak maken door delen te combineren. Dan maak je eigenlijk een heel nieuwe keuzevak en daarvoor moet je een formeel vaststellingstraject doorlopen. Een keuzevak sluit je als geheel af. Je kunt wel keuzevakken combineren/integreren, maar dan moet je van beide keuzevakken wel alle eindtermen meenemen in het schoolexamen.


2. Mag ik meer keuzevakken aanbieden?

Er mogen meer dan het verplichte aantal  keuzevakken worden aangeboden en geëxamineerd.  Voor de berekening van het gemiddelde cijfer van de keuzevakken voor het schoolexamen bereken je het gemiddelde van alle aangeboden keuzevakken. Dus bij 6 keuzevakken, de 6 behaalde cijfers optellen en door 6 delen.

Een leerling kan besluiten keuzevakken waarvoor hij een slecht cijfer heeft gehaald niet op de eindlijst te vermelden. Deze keuzevakken tellen dan ook niet mee bij het bepalen van het eindcijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken. Op de eindlijst moeten wel minimaal 4 (GL 2) keuzevakken vermeld worden.


3. Mag ik het profieldeel of de profielmodulen  ook aanbieden als keuzevak voor andere profielen?

Ja, je mag het profieldeel of de modulen van een ander profiel als keuzevak aanbieden. Dit moet wel zijn opgenomen in het PTA van de keuzevakken. Je mag maximaal 2 profielmodulen uit hetzelfde profielvak als keuzevak volgen.
 

4. Mag je al in de onderbouw met het beroepsgerichte programma starten?

Ja, dat mag. Je moet dan wel goed nadenken hoe je om gaat met zij-instromers. Je mag het beroepsgerichte programma echter pas vanaf leerjaar 3 examineren.