Samenwerkingspartners

Het trainingsaanbod schoolexaminering vmbo is onderdeel van het bijscholingsaanbod vmbo (www.bijscholingvmbo.nl), mede mogelijk gemaakt door OCW en de VO-raad. De trainingen zijn ontwikkeld in opdracht van SPV in samenwerking met CINOP, SLO, WUR, CITO, HAN en Bredewold Onderwijsadvies.

 

         
 

              
 

               

 

Aanvullend op de leergang bieden CITO en SLO verdiepingsmodulen aan. Zie hiervoor ook www.bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering.