Schoolexamenbank

Wat is de schoolexamenbank?

De schoolexamenbank vmbo is een digitaal platform waar docenten terecht kunnen voor toetsitems en schoolexamens voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo. De schoolexamenbank heeft tot doel vmbo-scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van kwalitatief goede schoolexamens.

Voor wie?

De schoolexamenbank is bestemd voor docenten. Zij kunnen gebruik maken van voorbeeld examens en losse toetsitems. Deze kunnen ze naar eigen inzicht aanpassen. De bank bestaat uit een database van toetsitems passend bij de beroepsgerichte keuzevakken vmbo. In de bank zitten zowel theorie als praktijkopdrachten.

Naast toetsitems bevat de bank toetsmatrijzen en beoordelingsvoorschriften, met behulp waarvan complete, valide, schoolexamens samengesteld kunnen worden. Met behulp van de bank kunnen schoolexamens op papier (van de school) of digitaal afgenomen worden.

De bank wordt gevuld door redactieteams, bestaande uit opgeleide docenten die ondersteund worden door Cito-deskundigen.De voordelen van de schoolexamenbank

  • Eén plek voor alle schoolexamens vmbo

  • Draagt bij aan de kwaliteit van schoolexaminering

  • Ontlast docenten

Meer informatie