Nieuwe leerweg - Overstap en doorstroom naar mbo en havo

Het halen van het examenprogramma kost twee jaar, de overgang van leerlingen van 3 havo naar 4 vmbo is dan onmogelijk?
In hoeverre kan de nieuwe leerweg gebruik maken van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt?
In hoeverre is het via de nieuwe leerweg mogelijk versneld een mbo-opleiding te volgen?
Kunnen leerlingen na de invoering van de nieuwe leerweg nog overstappen van havo 3 naar nieuwe leerweg klas 4?
Hoe kan 5+1 (5 avo-vakken + het verplichte praktijkgerichte programma) leiden tot drempelloze instroom tot de havo?
In hoeverre beperkt de leerweg van de school de leerlingen bij de keuze voor een vervolgopleiding? Bijvoorbeeld: de school biedt zorg en welzijn aan, maar de leerling wil na het examen een techniekopleiding volgen.
Kan een leerling in de 3e klas nieuwe leerweg nog overstappen naar kader? (als profielvakken en keuzevakken zoals nu in gl zitten vervallen)
Als je leerlingen wil voorbereiden op doorstroom naar de havo, kun je dat toepassen binnen een praktijkgericht programma?
Is de duimregeling straks van toepassing op het praktijkgerichte programma?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT