Wijzigingen Eindexamenbesluit VO

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het eindexamenbesluit vo met ingang van 1 augustus ‘21?
Wanneer is het gewijzigde eindexamenbesluit vo ingegaan, is er sprake van een overgangsperiode?
Aan welke eisen moet de inhoud van het PTA volgens het eindexamenbesluit vo voldoen?
Wat betekent het ‘letten op het afsluitend karakter van het schoolexamen’ voor de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen?
In het Eindexamenbesluit staat dat leerlingen moeten kunnen beoordelen of het PTA dekkend is voor het examenprogramma. Wanneer voldoe ik hieraan?
In het PTA van onze school zijn zowel schoolexamentoetsen als overgangstoetsen opgenomen. Mag dit?
Het is belangrijk dat een leerling weet wat er van hem verwacht wordt op basis van het PTA. Hoe geef ik daar invulling aan?
Wat is er gewijzigd in de procedure voor de totstandkoming van het examenreglement en het PTA?
Mag de school het PTA wijzigen na 1 oktober van het lopende schooljaar?
Welke (wettelijke) taken en bevoegdheden heeft de examencommissie?
Wat verandert er voor een school die al een examencommissie heeft?
Welke eisen gelden voor de samenstelling van de examencommissie?
Mag de examensecretaris deel uitmaken van de examencommissie?
Moet elke school of locatie een examencommissie instellen?
De school moet de taakomschrijving van de examensecretaris vastleggen. Wat is het doel hiervan?
Welke taken heeft de examensecretaris volgens het eindexamenbesluit vo?
Hoe moet de school het schoolexamen formeel afsluiten?
Moeten de leerlingen tekenen voor ontvangst van SE resultaten?
Welke gevolgen hebben de aanpassingen in het eindexamenbesluit vo voor de inhoud van het examenreglement?
Hebben de wijzigingen in het eindexamenbesluit vo gevolgen voor het inspectietoezicht?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT