Corona

U vindt op deze pagina informatie over corona.

Corona

Informatie over het weer opstarten van het onderwijs in coronatijd.

VMBO en coronaproof-onderwijs

U vindt hier protocollen, servicedocumenten, tips, adviezen en goede voorbeelden. Zij zijn allemaal bedoeld om u te ondersteunen en op ideeën te brengen. Heeft u een goede manier gevonden om beroepsonderwijs te verzorgen in coronatijd? Laat het ons weten, dan maken we er een artikel van en plaatsen we het op onze site. Het ‘coronadeel’ van de website zal een dynamisch karakter kennen waarop zeer regelmatig nieuwe content wordt geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

Funderend onderwijs

Op 31 augustus 2020 is het servicedocument voor funderend onderwijs coronavirus COVID-19 verschenen (inmiddels is er een update verschenen op 23 januari 2021). Het bevat de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).
Download het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 (23 januari 2021)
Download het Aanvullend servicedocument (23 februari 2021)
Bekijk de Q&A´s (23 februari 2021)

Voortgezet onderwijs

Het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ van de sociale partners in het vo is op 9 september 2020 aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.
De schoolsoorten echter, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan de komende periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor 1,5 meter afstandsonderwijs.
Download het Protocol van de sociale partners: Volledig openen voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs en vmbo

Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. Juist ook voor dit type onderwijs. We hebben wel besloten er een dynamisch en flexibel document van te maken. Dit omdat we in de praktijk vast dingen gaan tegenkomen die we nu nog niet kunnen bedenken, maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Het servicedocument zal voor het VMBO en het Praktijkonderwijs nagenoeg gelijk zijn. Het VSO past het document op maat aan voor de eigen sector omdat daar ook nog een aantal andere aspecten meespeelt, bijvoorbeeld in de verzorgende sfeer.
Download het Servicedocument volledige opening praktijk- en beroepsonderwijs per 1 juli 2020

SPV heeft wat tips en adviezen voor u op een rijtje gezet voor veilig werken bij de beroepsgerichte programma’s. Aanvullingen zijn van harte welkom!
Bekijk de tips en adviezen over veilig werken bij de beroepsgerichte programma’s

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Op 25 mei is de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor scholen in het VO wordt 65 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.
Bekijk de regelingen in de staatscourant
Veelgestelde vragen over de subsidieregeling

Extra hulp voor de klas

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en mbo-instellingen extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen een subsidieaanvraag indienen. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.
Lees de kamerbrief

Handreiking stage in tijden van corona

In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig. In deze handreiking wordt ingegaan op het al of niet aanpassen van uw PTA, het maximaal benutten van beschikbare stageplaatsen/bestaande contacten en het werven van nieuwe stageplaatsen.
Download de handreiking

Oproep om onderwijspersoneel prioriteit te geven bij het vaccineren

Onderwijsorganisaties hebben een brief gestuurd aan OCW met het verzoek onderwijspersoneel voorrang te geven bij het vaccineren.
Lees de brief van de onderwijsorganisaties
Lees de aanvullende brief

 

Vragen

Heeft u vragen over beroepsonderwijs en corona? Stel ze dan via dit formulier, we geven u zo snel mogelijk antwoord.
Vragen en antwoorden verzamelen we in de rubriek veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over examens en corona

In hoeverre geldt voor de praktijklessen in de beroepsgerichte vakken in het vmbo en het praktijkonderwijs in het voortgezet onderwijs dat individuele stageperioden beperkt kunnen worden en groepsstages worden opgeschort?

Sinds de sluiting van de scholen in december is besloten dat praktijklessen in het vmbo, vso en PRO gewoon door mogen gaan, met inachtneming van de corona-maatregelen. De praktijklessen mogen op school plaatsvinden. Dit geldt voor alle beroepsgerichte lessen, ook als die in leerjaar 1 of 2 gegeven worden.

Of stages door kunnen gaan hangt af van de stagebiedende organisatie, als die organisatie stagiairs wil ontvangen dan mogen stages doorgaan. Ook hier geldt dat veiligheidsmaatregelen in acht genomen moeten worden.

In het vmbo zijn stage niet verplicht (met uitzondering van leerwerktrajecten). Leerlingen die geen stage hebben gelopen kunnen gewoon een vmbo-diploma halen.

Is er een sectorbrede richtlijn over schoonmaak in de schoolgebouwen?

Er is geen sectorbrede richtlijn, protocol of iets dergelijks voor schoonmaak in de schoolgebouwen. Er bestaat ook geen kwaliteitskeurmerk voor de schoonmaak in schoolgebouwen. Het RIVM geeft wel richtlijnen, voor het schoonmaken van scholen en algemene hygiënerichtlijnen.

Moeten alle leerlingen evenveel naar school?

Uitgangspunt is dat alle scholen weer open gaan voor alle leerlingen. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen voor een deel van de tijd weer naar school gaan. Het is wel mogelijk dat sommige leerlingen meer op school aanwezig zijn dan andere leerlingen. Scholen maken hierin zelf keuzes

Staan in het ‘Servicedocument Maatregelen bij heropening voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs’ richtlijnen of adviezen?

In het servicedocument dat is gebaseerd op de RIVM richtlijnen, wordt onderscheid gemaakt tussen ‘verplichte maatregelen’, ‘noodzakelijke maatregelen’ en ‘geadviseerde maatregelen’ die in acht genomen moeten en kunnen worden bij de heropening van scholen. Bekijk het servicedocument

Kunnen stages van leerlingen doorgaan?

Ja, dat kan. Aan de stage zijn wel een paar voorwaarden verbonden:

  • Het stagebedrijf moet open zijn en in staat zijn om een leerling te begeleiden;
  • Het stagebedrijf en de leerling moeten zich houden aan de RIVM voorwaarden.

Nieuws over corona

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het thema corona. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo. 

Meer actualiteit
29 maart - 2021
Reactie SPV op Nationaal Onderwijs Programma
29 maart - 2021
Krant 2021 ‘Coronaproof’
24 februari - 2021
Heropening van de scholen in vo en mbo

Inspiratie over corona

Corona
12 november - 2020

Online open dagen bij X11 media en vormgeving in Utrecht

X11 in Utrecht biedt exclusief het profiel Media, Vormgeving en ICT aan. Voor de open dagen kiest de school dit jaar voor een volledig online variant.

Meer lezen
Corona
12 november - 2020

Online meekijken bij praktijklessen in de keukens bij François Vatel in Den Haag

Even was er in Den Haag sprake van dat alle scholen hun voorlichtingsdagen zouden annuleren, maar ‘dat is gelukkig van de baan’, zegt Marco van Wijngaarden, locatiedirecteur van François Vatel.

Meer lezen
Corona
12 november - 2020

Een cameraploeg en een live-verbinding op het Schoonhovens College

‘De school laten zien, informatie geven én de leerlingen iets laten ervaren. Dat zijn de drie pijlers van de voorlichting en die moet je vooraf goed formuleren,’ zegt Pieter Zorgman, afdelingsleider onderbouw vmbo bb/kb/gl op het Schoonhovens College.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT