Corona

U vindt op deze pagina informatie over corona.

Corona

Informatie over het weer opstarten van het onderwijs in coronatijd.

VMBO en coronaproof-onderwijs

U vindt hier protocollen, servicedocumenten, tips, adviezen en goede voorbeelden. Zij zijn allemaal bedoeld om u te ondersteunen en op ideeën te brengen. Heeft u een goede manier gevonden om beroepsonderwijs te verzorgen in coronatijd? Laat het ons weten, dan maken we er een artikel van en plaatsen we het op onze site. Het ‘coronadeel’ van de website zal een dynamisch karakter kennen waarop zeer regelmatig nieuwe content wordt geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

Funderend onderwijs

Op 31 augustus 2020 is het servicedocument voor funderend onderwijs coronavirus COVID-19 verschenen. Het bevat de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).
Download het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19

Voortgezet onderwijs

Het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ van de sociale partners in het vo is op 9 september 2020 aangepast aan de laatste ontwikkelingen en maatregelen. Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.
De schoolsoorten echter, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan de komende periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor 1,5 meter afstandsonderwijs.
Download het Protocol van de sociale partners: Volledig openen voortgezet onderwijs

Praktijkonderwijs en vmbo

Om de scholen te ondersteunen hebben de Stichting Platforms vmbo, de Sectorraad Praktijkonderwijs en Lecso, gezamenlijk een service-document ontwikkeld. Dit is een document dat de scholen kan helpen met het operationaliseren van het protocol van de VO-raad. Juist ook voor dit type onderwijs. We hebben wel besloten er een dynamisch en flexibel document van te maken. Dit omdat we in de praktijk vast dingen gaan tegenkomen die we nu nog niet kunnen bedenken, maar waar wel oplossingen voor gezocht moeten worden. Het servicedocument zal voor het VMBO en het Praktijkonderwijs nagenoeg gelijk zijn. Het VSO past het document op maat aan voor de eigen sector omdat daar ook nog een aantal andere aspecten meespeelt, bijvoorbeeld in de verzorgende sfeer.
Download het Servicedocument volledige opening praktijk- en beroepsonderwijs per 1 juli 2020

SPV heeft wat tips en adviezen voor u op een rijtje gezet voor veilig werken bij de beroepsgerichte programma’s. Aanvullingen zijn van harte welkom!
Bekijk de tips en adviezen over veilig werken bij de beroepsgerichte programma’s

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Op 25 mei is de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor scholen in het VO wordt 65 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.
Bekijk de regelingen in de staatscourant
Veelgestelde vragen over de subsidieregeling

Vragen

Heeft u vragen over beroepsonderwijs en corona? Stel ze dan via dit formulier, we geven u zo snel mogelijk antwoord.
Vragen en antwoorden verzamelen we in de rubriek veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over examens en corona

In hoeverre geldt voor de praktijklessen in de beroepsgerichte vakken in het vmbo en het praktijkonderwijs in het voortgezet onderwijs dat individuele stageperioden beperkt kunnen worden en groepsstages worden opgeschort?
Waarom lees ik in het protocol niets over het gebruik van mondkapjes?
Wordt er nagedacht over de inrichting van het onderwijs in het schooljaar 2020-2021?
Is er een sectorbrede richtlijn over schoonmaak in de schoolgebouwen?
Moeten alle leerlingen evenveel naar school?

Nieuws over corona

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het thema corona. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo. 

Meer actualiteit
08 oktober - 2020
Ligt u op koers met uw leerlingen? Laat het ons weten!
28 september - 2020
Beslisboom rondom corona in het onderwijs
19 september - 2020
VMBO-scholen willen examens schrappen

Inspiratie over corona

Corona
01 juni - 2020

Covid-19-actie bij STO-NOO

Enkele weken geleden ontving Regio Noordoost-Overijssel het verzoek van Kim Runhaar, Project Manager cliënt technogy / E-Health bij de Baalderborg Groep om medewerking te verlenen bij de productie van L-bow deurgrepen. Dit om verdere verspreiding van het covid-19 virus binnen de Baalderborg woonlocaties tegen te gaan.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT