Examens 2021

U vindt op deze pagina informatie over het examen 2021.

CSPE 2021 wordt SE

Eindexamenleerlingen in het vmbo sluiten dit jaar de beroepsgerichte profielvakken af met een schoolexamen. Dit besluit heeft minister Slob half november genomen, na advies van SPV en de VO-raad.
Lees het nieuwsbericht ‘Examens 2021 gaan door! van 13 februari 2021

SPV en de VO-raad hebben zich daarbij gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek onder docenten en leidinggevenden naar de achterstanden van vmbo-leerling op de beroepsgerichte programma’s en avo-vakken. Normaal gesproken worden de beroepsgerichte profielvakken afgesloten met een centraal examen. Leerlingen moeten wel hetzelfde kennen en kunnen. Het schoolexamen heeft als voordeel dat scholen nu zelf kunnen bepalen wanneer ze het examen afnemen. De opgaven van het centraal schriftelijk en praktisch examen zijn wel beschikbaar, scholen kunnen deze nu desgewenst gebruiken in het schoolexamen. 

CvTE heeft in samenwerking met SPV, de VO-raad, DUO/Examenloket en Cito een brochure uitgebracht rond ‘wat moet en wat mag’ rond de examinering van de beroepsgerichte profielvakken 2021. Deze kunt u hier downloaden. De brochure bevat richtlijnen en informatie over hoe scholen het cspe kunnen inpassen in hun SE en wat dit betekent voor het PTA. Versie 2 van deze brochure is op 29/1 jl. gepubliceerd. In de brochure zijn de wijzigingen ten opzichte van versie 1 gemarkeerd.

Het in de brochure aangekondigde overzicht van de deeltaken die in de afzonderlijke onderdelen van het cspe getoetst worden, is 22 januari jl. gepubliceerd op examenblad.nl. Dit overzicht dient ter ondersteuning van de scholen bij aanpassing of uitbreiding van het PTA. Het document dat u hieronder kunt downloaden, omvat het overzicht van alle cspe’s. Samen met het overzicht van onderdelen en ICT – dat in november via Examenblad.nl beschikbaar is gesteld – en de inhoud van zending A – die u begin februari ontvangt – heeft u op hoofdlijnen een goed beeld van de inhoud van de cspe’s. Deze informatie kunt u gebruiken bij de afweging(en) of en zo ja op welke wijze u het cspe betrekt bij uw schoolexamen.
Overzicht deeltaken per onderdeel
CvTE: ‘Maatwerk en improvisatie in beroepsgericht VMBO’

Webinars examens 2021

Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak dit jaar organiseert SPV in samenwerking met CvTE twee interactieve webinars, op 15 januari 2021 en 4 februari 2021. Aan bod komt wat moet en wat mag, de organisatie en hoe examensecretarissen maar ook docenten hun PTA moeten aanpassen. Ruim 1000 kijkers kregen op 15 januari en 4 februari 2021 informatie over het gebruik van het CSPE in het SE, over het bijstellen van het PTA, over de vraag of het verstandig is een CSPE of afsluitende toets af te nemen en over de aanvullende maatregelen rond de AVO examens.  
Bekijk het webinar van 15 januari
Bekijk het webinar van 4 februari
Bekijk de veelgestelde vragen van 15 januari en 4 februari

Inspiratiesessies

In drie sessies nemen Judith Gulikers (7 april), Tamara van Schilt-Mol (19 mei) en Dominique Sluijsmans (14 juni) u mee in de mogelijkheden van formatief evalueren. Hoe is dit heel praktisch in de les vorm te geven? Hoe kunnen leerlingen actief betrokken worden, zodat ze gemotiveerd en geactiveerd raken en blijven? Hoe kunnen leerlingen succeservaringen opdoen? Wat levert formatief evalueren u als docent op?

Aanmelden inspiratiesessies

Centrale examens avo-vakken; meer tijd en flexibiliteit

Op 16/12 heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten dat hij aanvullende maatregelen heeft genomen rond de centrale examens voor de algemene vakken in 2021. De afronding van de algemene vakken met een centraal examen blijft overeind, maar leerlingen en scholen wordt meer voorbereidingstijd en flexibiliteit geboden. De maatregelen van 16 december ’21 op een rij:

 • Leerlingen kunnen dit jaar hun examens spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen.
 • Er kan in overleg tussen de leerling en de school worden besloten om, als er bijvoorbeeld meer voorbereidingstijd nodig is, een of meerdere centrale examens te verplaatsen naar het tweede tijdvak.
 • Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen. Dat betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
 • Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak.

Het aangepaste tijdpad voor de examenperiode 2021 ziet er als volgt uit:

Scholen worden door het CvTE rechtstreeks geïnformeerd over de precieze planning van vakken in het rooster.

Aanvullende maatregelen eindexamen

Op 12 februari ’21 heeft de minister bovenstaande maatregelen aangevuld:

 • Leerlingen die – na het maken van het volledige eindexamen – nét niet slagen, mogen het resultaat van één vak wegstrepen als ze daarmee wél slagen;
 • Dit mag voor het vmbo niet het vak Nederlands zijn;
 • Het eindresultaat voor het vak dat vervalt, telt dan niet mee in de slaag-zakregeling (dus niet bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s minimaal 5,5 moet zijn en bij het aantal toegestane onvoldoendes);
  • bij deze zogenoemde 5,5 regel wordt het resultaat voor het beroepsgerichte profielvak (het SE cijfer afgerond op 1 decimaal) ook meegenomen bij het gemiddelde van de bij het CE behaalde cijfers.
 • Het resultaat van het weggestreepte vak wordt wel vermeld op de cijferlijst van de leerling;
 • Daarnaast zet de minister in op extra ondersteuning van examenleerlingen in de komende periode en op een warme overdracht naar het vervolgonderwijs;
 • Er zal onder andere een nieuw gratis online platform komen met vakinhoudelijke uitleg van examenstof

Kamerbrief en servicedocument

Flex-examens

U krijgt de tijd flex-examens af te nemen tot 23 juli 2021. U mag deze examens gespreid afnemen en kunt daarover per leerling afspraken maken. Als de ene leerling 6 april examen wiskunde kan doen, dan kan dat, is zijn collega pas eind juni aan dit wiskunde examen toe, dan hij dat op dat moment doen. CvTE informeert de examensecretarissen over deze examinering. De informatie van CvTE aan de examensecretarissen zal ook op deze site gepubliceerd worden.

Vragen?

Als u vragen heeft rond examens 2021 kunt u die stellen door het invullen van onderstaand formulier. We geven u zo snel mogelijk antwoord, maar dat zal tot 1 januari niet binnen een week zijn, zoals u van ons gewend bent.

Vraagformulier

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
Routebeschrijving

Postadres
Stichting Platforms vmbo
Postbus 59
7630 AB Ootmarsum

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT