Examens 2021

U vindt op deze pagina informatie over het examen 2021.

CSPE 2021 wordt SE

Eindexamenleerlingen in het vmbo sluiten dit jaar de beroepsgerichte profielvakken af met een schoolexamen. Dit besluit heeft minister Slob half november genomen, na advies van SPV en de VO-raad. 

SPV en de VO-raad hebben zich daarbij gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek onder docenten en leidinggevenden naar de achterstanden van vmbo-leerling op de beroepsgerichte programma’s en avo-vakken. Normaal gesproken worden de beroepsgerichte profielvakken afgesloten met een centraal examen. Leerlingen moeten wel hetzelfde kennen en kunnen. Het schoolexamen heeft als voordeel dat scholen nu zelf kunnen bepalen wanneer ze het examen afnemen. De opgaven van het centraal schriftelijk en praktisch examen zijn wel beschikbaar, scholen kunnen deze nu desgewenst gebruiken in het schoolexamen. 

CvTE heeft in samenwerking met SPV, de VO-raad, DUO/Examenloket en Cito een brochure uitgebracht rond ‘wat moet en wat mag’ rond de examinering van de beroepsgerichte profielvakken 2021. Deze kunt u hier downloaden. De brochure bevat richtlijnen en informatie over hoe scholen het cspe kunnen inpassen in hun SE en wat dit betekent voor het PTA. De informatie die nu nog niet beschikbaar is, zal eind januari verwerkt worden in versie 2 van deze brochure.

Webinars examens 2021

Om scholen zo goed mogelijk te ondersteunen bij de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak dit jaar organiseert SPV in samenwerking met CvTE twee interactieve webinars, op 15 januari 2021 en 4 februari 2021. Aan bod komt wat moet en wat mag, de organisatie en hoe examensecretarissen maar ook docenten hun PTA moeten aanpassen. U kunt zich al aanmelden en bij uw aanmelding uw vragen vermelden. Ruim 500 kijkers kregen op 15 januari 2021 informatie over het gebruik van het CSPE in het SE, over het bijstellen van het PTA en over de vraag of het verstandig is een CSPE of afsluitende toets af te nemen. Op 4 februari vindt het vervolg hierop plaats en zal naar verwachting versie 2 van de hiervoor genoemde brochure beschikbaar zijn.
Bekijk het webinar van 15 januari


Aanmelden webinar van 4 februari

Op 2 en 3 maart 2021 van 15.00 tot 16.00 wordt er, door toetsdeskundigen van Cito, informatie gegeven over de CSPE’s 2021. Deze voorlichting kan alleen gevolgd worden door examinatoren in een profiel en komt na uitzending niet online beschikbaar.

Aanmelden webinar 2 en 3 maart

Centrale examens avo-vakken; meer tijd en flexibiliteit

Op 16/12 heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten dat hij aanvullende maatregelen heeft genomen rond de centrale examens voor de algemene vakken in 2021. De afronding van de algemene vakken met een centraal examen blijft overeind, maar leerlingen en scholen wordt meer voorbereidingstijd en flexibiliteit geboden.  De maatregelen op een rij:

  • Leerlingen kunnen dit jaar hun examens spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen.
  • Er kan in overleg tussen de leerling en de school worden besloten om, als er bijvoorbeeld meer voorbereidingstijd nodig is, een of meerdere centrale examens te verplaatsen naar het tweede tijdvak.
  • Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen. Dat betekent dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
  • Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak.

Het aangepaste tijdpad voor de examenperiode 2021 ziet er als volgt uit:

Scholen worden door het CvTE rechtstreeks geïnformeerd over de precieze planning van vakken in het rooster.

Na de voorjaarsvakantie maakt de minister in overleg met de onderwijsorganisaties opnieuw de balans op. Daarvoor is een speciale onderwijswerkgroep examens 2021 ingericht, waar SPV deel vanuit maakt. Als er op dat moment sprake is van sterk verslechterde omstandigheden dan zal de minister bepalen of er aanvullende/andere maatregelen nodig zijn.
Kamerbrief over centraal examen
Servicedocument  examens 2021

Flex-examens

U krijgt de tijd flex-examens af te nemen tot 23 juli 2021. U mag deze examens gespreid afnemen en kunt daarover per leerling afspraken maken. Als de ene leerling 6 april examen wiskunde kan doen, dan kan dat, is zijn collega pas eind juni aan dit wiskunde examen toe, dan hij dat op dat moment doen. CvTE informeert de examensecretarissen over deze examinering. De informatie van CvTE aan de examensecretarissen zal ook op deze site gepubliceerd worden.

Vragen?

Als u vragen heeft rond examens 2021 kunt u die stellen door het invullen van onderstaand formulier. We geven u zo snel mogelijk antwoord, maar dat zal tot 1 januari niet binnen een week zijn, zoals u van ons gewend bent. De vragen worden ook meegenomen in het webinar van 15 januari 2021.

Vraagformulier

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
Routebeschrijving

Postadres
Stichting Platforms vmbo
Postbus 59
7630 AB Ootmarsum

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT