Examens 2022

U vindt op deze pagina informatie over het examen 2022.

CSPE

De CSPE’s 2022 mogen vanaf februari afgenomen worden. Ook dit schooljaar informeren we docenten weer over de CSPE’s.

Advies SPV over CSPE’s 2022

Net als in 2020 heeft SPV, op verzoek van OCW, onderzoek gedaan naar de vertraging die vmbo-leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona. De nadruk lag deze keer op vertragingen die vierdejaars leerlingen hebben opgelopen en de consequenties die dit eventueel zou moeten hebben voor het centraal examen 2022.
Lees het rapport ‘Terug naar normaal?’
Lees het advies examens 2022 van SPV

Regels rond examens 2022 aangepast

Minister Slob heeft besloten de regels rond de examens 2022 aan te passen. Wat betekent dit voor de komende examenperiode?

 • Dit schooljaar wordt het centraal examen van het beroepsgerichte profielvak afgesloten met 2 aangewezen onderdelen van het CSPE. In het servicedocument bij de brief van minister Slob is per profiel aangegeven welke twee CSPE onderdelen afgesloten moeten worden.  De deeltaken die niet met het CSPE worden getoetst, moet een school afsluiten met het SE. Over deze regel zijn nog veel vragen, bijv. rond de berekening van het eindcijfer voor het profielvak en de manier waarop SE’s vorm moeten krijgen. Op deze vragen proberen we op korte termijn antwoord te krijgen.
 • De centrale examens kunnen gespreid worden over twee tijdvakken. Dit geldt vooral voor leerlingen in de GL en de TL. Voor BB en KB leerlingen staat de periode waarin ze flex-examen kunnen doen open vanaf begin april. Het beroepsgerichte profiel kan vanaf 16 februari.
 • Leerlingen kunnen twee vakken herkansen.

Het lijkt niet mogelijk om alle leerlingen gelijk uitslag van het examen te geven. Dat betekent dat vmbo-leerlingen pas op 15 juni te horen krijgen of ze geslaagd zijn. Andere leerlingen krijgen de uitslag op 9 juni.
Lees het Besluit eindexamen VO 2022
Lees het servicedocument examens 2021-2022 (versie 17 december 2021)

FAQ’s

SPV zal de komende tijd de meeste gestelde vragen rond de examens ’22 verzamelen en op onze site publiceren na afloop van het webinar op 26 januari a.s.
Hieronder twee vragen die nu al veel binnenkomen.
Hoe weet ik welke deeltaken afgesloten worden met de verplichte CSPE onderdelen en welke niet?
Waar vind ik de informatie die via CvTE verspreid wordt rond het CSPE?

Informatiewebinars

SPV organiseert ook dit jaar weer informatiewebinars over de examens.

 • 26 januari 2022 van 15.00 tot 16.00 uur is er een informatief webinar over de regels rond examinering zoals ze in 2022 zullen gelden. Aanmelden voor dit webinar kan vanaf nu.
  Aanmelden
 • 8 en 9 februari 2022 geven toetsdeskundigen van Cito uitleg bij de CSPE’s. Deze bijeenkomst is alleen voor examinatoren en is achteraf niet terug te zien.
  Aanmelden
 • Als dat noodzakelijk is organiseert SPV in februari of maart een tweede informatiewebinar. We informeren u hierover via onze website en een nieuwsflits.

Vragen over de examens kunt u stellen via het Examenloket (examenloket@duo.nl) of via SPV (info@platformsvmbo.nl). Wij proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vragen.

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Veel scholen zijn de afgelopen jaren al hard aan het werk om de kwaliteit van het schoolexamen waar nodig te verbeteren. Scholen ontwikkelen toetsbeleid en verbeteren hun PTA’s, zodat het voor leerlingen duidelijker wordt wat er van hen verwacht wordt in het schoolexamen en de kwaliteit ervan beter geborgd kan worden. Daarnaast werken veel scholen aan de ontwikkeling van een deskundige examencommissie VO met duidelijke taken en bevoegdheden.
Ook in de regelgeving worden een aantal maatregelen genomen om de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs verder te versterken.

Wijzigingen

Met ingang van 1 augustus 2021 wordt het Eindexamenbesluit VO op een aantal punten gewijzigd.
De wijzigingen richten zich met name op:

 1. Het verduidelijken van de taken van de examensecretaris en het versterken van zijn positie;
 2. Het aanscherpen van de inhoudelijke eisen aan het PTA;
 3. Het aanscherpen van de eisen rondom het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen ter afsluiting van het schoolexamen;
 4. De verplichting van het invoeren van een examencommissie in het VO voor de borging van de kwaliteit van het schoolexamen.

De belangrijkste wijzigingen zijn terug te vinden in deze samenvatting.

Vragen

Op de website van de Rijksoverheid worden verschillende vragen en antwoorden met betrekking tot het gewijzigde Eindexamenbesluit gepubliceerd. De link naar deze Q&A vindt u hier.
Mocht u aanvullende vragen hebben rond het gewijzigde Eindexamenbesluit, dan kunt u deze aan ons stellen via info@platformsvmbo.nl óf aan het Examenloket via examenloket@duo.nl

Trainingen en bijeenkomsten

Om scholen in het vmbo te ondersteunen bij het vertalen van de aangescherpte PTA eisen én bij het invoeren van een examencommissie binnen de eigen school, organiseert SPV diverse trainingen en werkbijeenkomsten. Zie hiervoor https://bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering/. Alle trainingen kunnen ook in company worden verzorgd. Voor meer informatie: w.bredewold@platformsvmbo.nl (Wilma Bredewold, kwartiermaker schoolexaminering SPV).

Vraagformulier

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
Routebeschrijving

Postadres
Stichting Platforms vmbo
Postbus 59
7630 AB Ootmarsum

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT