Examens 2022

U vindt op deze pagina informatie over het examen 2022.

Regels rond examens 2022 aangepast

Minister Slob heeft in december ’21 besloten de regels rond de examens 2022 aan te passen. Daarop volgend heeft minister Wiersma op 26 januari ’22 aanvullende maatregelen genomen. Wat betekent dit voor de komende examenperiode?

 • Net als vorig schooljaar wordt ook dit jaar het CSPE volledig als SE afgenomen. Hiermee vervalt de eerdere maatregel dat het beroepsgerichte profielvak moet worden afgesloten met 2 aangewezen onderdelen van het CSPE.
 • De centrale examens kunnen gespreid worden over twee tijdvakken. Dit geldt vooral voor leerlingen in de GL en de TL. Voor BB en KB leerlingen staat de periode waarin ze flex-examen kunnen doen open vanaf begin april.
 • Alle leerlingen krijgen een extra herkansing.
 • Scholen moeten leerlingen een herkansing bieden voor het SE beroepsgerichte profielvak nu de reguliere procedure voor het herkansen met het CSPE is vervallen. Dit moet een significant onderdeel van het SE omvatten om leerlingen een reële mogelijkheid te bieden om hun eindcijfer te verbeteren.
 • Het is niet mogelijk om alle leerlingen gelijk uitslag van het examen te geven. Dat betekent dat vmbo-leerlingen pas op 15 juni te horen krijgen of ze geslaagd zijn. Andere leerlingen krijgen de uitslag op 9 juni.

Bij het afnemen van het CSPE als SE worden scholen opgeroepen:

 • het profielvak zo laat mogelijk af te sluiten en daarmee zoveel mogelijk onderwijstijd te benutten;
 • bij de afsluiting van het profielvak gebruik te maken van de CSPE-materialen die de komende tijd aan de scholen geleverd worden;
 • het vervolgonderwijs mee te nemen in de afsluiting van het profielvak, zodat het mbo op de hoogte is van de inhoud en het niveau van de toetsen en zich ervan kunnen overtuigen dat vmbo-scholen het examen heel serieus nemen, ook als het om een schoolexamen gaat.

Het besluit is opgenomen in een brief van de minister aan de Tweede Kamer die u hieronder kunt downloaden. De nieuwe maatregelen rond het examen 2022 zijn verwerkt in een nieuwe versie van het servicedocument examens 2021-2022. CvTE heeft de eerdere brochure over de richtlijnen voor de inzet van het  CSPE in het schoolexamen geactualiseerd. Op Examenblad.nl vindt u de meest actuele informatie over de centrale examens VO 2022 voor het brede VO.
Lees de brief aan de Tweede Kamer met aanvullende maatregelen ‘Toezeggingen commissiedebat examens 2022 (16 februari 2022)
Lees het servicedocument examens 2021-2022 (versie 16 februari 2022)
Lees de nieuwe CvTE brochure  (versie 2.0, 9 februari 2022)

Informatiewebinars

Aansluitend aan het Kamerdebat van 26 januari ’22 was er een webinar over de examens 2022. In dit webinar is uitgelegd wat de beslissing om van het CSPE SE te maken betekent voor de afsluiting van het profielvak. Veel scholen willen het profielvak met een eindtoets afsluiten. Dat kan, maar omdat het om een SE gaat moet het PTA aangepast worden. Hoe dat kan en waar u rekening mee moet houden, wordt uitgelegd in het webinar.
Bekijk het webinar
Bekijk de presentatie

CSPE voorlichtingen

8 en 9 februari 2022 hebben toetsdeskundigen van Cito uitleg gegeven bij de CSPE’s.  Het vakspecifieke deel van deze bijeenkomst was alleen voor examinatoren en is achteraf niet terug te zien. Het algemene deel van de voorlichting is wel beschikbaar. Van zowel het algemene deel als het vakspecifieke deel zijn de PowerPoints beschikbaar om te downloaden.
Bekijk het algemene deel van het webinar
Bekijk de presentatie van het algemeen deel
Bekijk de presentatie BWI
Bekijk de presentatie D&P
Bekijk de presentatie Groen
Bekijk de presentatie HBR
Bekijk de presentatie M&T
Bekijk de presentatie PIE
Bekijk de presentatie Z&W

Vragen examens 2022

Vragen over de examens kunt u stellen via het Examenloket (examenloket@duo.nl) of via SPV (info@platformsvmbo.nl). Wij proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op uw vragen.
De tot nu toe binnengekomen vragen met antwoorden vindt u op onze FAQ pagina.

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO

Veel scholen zijn de afgelopen jaren al hard aan het werk om de kwaliteit van het schoolexamen waar nodig te verbeteren. Scholen ontwikkelen toetsbeleid en verbeteren hun PTA’s, zodat het voor leerlingen duidelijker wordt wat er van hen verwacht wordt in het schoolexamen en de kwaliteit ervan beter geborgd kan worden. Daarnaast werken veel scholen aan de ontwikkeling van een deskundige examencommissie VO met duidelijke taken en bevoegdheden.
Ook in de regelgeving worden een aantal maatregelen genomen om de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs verder te versterken.

Wijzigingen

Met ingang van 1 augustus 2021 wordt het Eindexamenbesluit VO op een aantal punten gewijzigd.
De wijzigingen richten zich met name op:

 1. Het verduidelijken van de taken van de examensecretaris en het versterken van zijn positie;
 2. Het aanscherpen van de inhoudelijke eisen aan het PTA;
 3. Het aanscherpen van de eisen rondom het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen ter afsluiting van het schoolexamen;
 4. De verplichting van het invoeren van een examencommissie in het VO voor de borging van de kwaliteit van het schoolexamen.

De belangrijkste wijzigingen zijn terug te vinden in deze samenvatting.

Vragen

Op de website van de Rijksoverheid worden verschillende vragen en antwoorden met betrekking tot het gewijzigde Eindexamenbesluit gepubliceerd. De link naar deze Q&A vindt u hier.
Mocht u aanvullende vragen hebben rond het gewijzigde Eindexamenbesluit, dan kunt u deze aan ons stellen via info@platformsvmbo.nl óf aan het Examenloket via examenloket@duo.nl

Trainingen en bijeenkomsten

Om scholen in het vmbo te ondersteunen bij het vertalen van de aangescherpte PTA eisen én bij het invoeren van een examencommissie binnen de eigen school, organiseert SPV diverse trainingen en werkbijeenkomsten. Zie hiervoor https://bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering/. Alle trainingen kunnen ook in company worden verzorgd. Voor meer informatie: w.bredewold@platformsvmbo.nl (Wilma Bredewold, kwartiermaker schoolexaminering SPV).

Vraagformulier

Bezoekadres
Stichting Platforms vmbo
Aïdadreef 4
3561 GE Utrecht
Routebeschrijving

Postadres
Stichting Platforms vmbo
Postbus 59
7630 AB Ootmarsum

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT