Inrichting nieuwe leerweg

SPV is groot voorstander van het samenvoegen van de GL en de TL tot één leerweg met een praktijkgericht programma, zodat onduidelijkheid over het verschil tussen beide leerwegen weggenomen wordt, maar vooral omdat alle vmbo-leerlingen dan kennismaken met de beroepspraktijk.

Besluitvorming

Naast de invoering van deze praktijkgerichte programma’s moeten er beslissingen genomen worden over:

  • het vakkenpakket dat leerlingen volgen. SPV pleit voor 6 + 1: 6 avo-vakken + een praktijkgericht programma, waarmee alle leerlingen niet alleen doorstroomrecht naar de havo hebben maar ook na de nieuwe leerweg nog uit alle sectoren in het mbo kunnen kiezen.
  • minder vakken in leerjaar 3. Nu moeten alleen leerlingen in leerjaar 3 12 vakken volgen, afhankelijk van de leerweg 11 + een beroepsgericht programma (GL) of een extra avo-vak (TL). Aan het eind van het derde leerjaar kiest de leerling de vakken waarin het examen doet. Dit betekent dat er een jaar lang vakken gevolgd moeten worden waarvan de leerling vooraf al weet dat hij daarmee niet verder gaat. Hiermee gaat leertijd en motivatie verloren. SPV is van mening dat het aantal verplichte vakken in leerjaar 3 teruggebracht kan worden naar bijv. 8, waardoor leerlingen mogelijkheden open houden, aan het eind van leerjaar 3 een keuze kunnen maken, er ruimte ontstaat voor het praktijkgerichte programma en leerlingen meer gemotiveerd zijn.
  • de sectoren/profielen en de daaraan gekoppeld verplicht avo-vakken. De GL kent 10 profielen (onderverdeeld in vijf groepen), de TL 4. Aan profielen zijn verplichte avo-vakken gekoppeld. Bij het ineenschuiven van GL en TL moet er beslist worden welke avo-vakken verplicht zijn bij welk praktijkgericht programma. Dit zijn sowieso Nederland en Engels, maar vraag is of ook wiskunde daar voor alle leerling bij hoort en in welke andere vakken leerlingen examen moeten doen. Het is denkbaar onderscheid te maken in twee profielen/sectoren met daaraan gekoppelde verplichte vakken.

De komende tijd worden beslissingen op de voorgenoemde punten verwacht. Uiteraard houden we u via deze site van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Profielwerkstuk

Vaak komt de vraag of het profielwerkstuk deel uit blijft maken van de nieuwe leerweg. SPV is er voorstander van dat het profielwerkstuk verplicht blijft, maar als onderdeel/afsluiting van het praktijkgerichte programma. In het profielwerkstuk kan een leerling weergeven tot welke ontdekkingen hij is gekomen bij het volgen van het praktijkgerichte programma, welke conclusies hij hieruit trekt voor zijn toekomst en welke vervolgstappen hij gaat zetten. Het profielwerkstuk wordt daarmee als het ware de afsluiting van het LOB-traject dat gekoppeld is aan het praktijkgerichte programma en helpt leerlingen, op basis van opgedane ervaringen, onderzoek en kennis, een blik in zijn toekomst te werpen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT