Toetsmatrijs en -constructie

Toetsmatrijs

De toetsmatrijs is een blauwdruk van een toets. Het is een matrix waarin je aangeeft hoe de toetsvragen en -opdrachten in een toets zijn verdeeld over de te beoordelen eindtermen. In de toetsmatrijs maak je inzichtelijk welke vragen/opgaven bij welke eindtermen horen en op welk niveau we deze eindtermen toetsen (b.v. feiten of begrip; reproductie of productie). Een paar voordelen van het gebruik van een toetsmatrijs: je zorgt voor een evenwichtige verdeling van type vragen en opdrachten passend bij de eindtermen, je zorgt voor voldoende differentiatie tussen toetsen over dezelfde eindtermen voor leerlingen uit verschillende leerwegen en je zorgt dat bij de constructie van twee toetsen over dezelfde leerstof voor gelijkwaardigheid tussen die toetsen. Zo meet je met de herkansingstoets hetzelfde en is de toets van eenzelfde niveau ook al stel je andere vragen.

Constructie

Aan de hand van de toetsmatrijs stel je de toets samen. De toets bestaat altijd uit ten minste 3 onderdelen: de vragen en/of opdrachten, een instructie voor de leerlingen en een beoordelingsmodel. Belangrijke kwaliteitseisen bij toetsconstructie zijn validiteit, betrouwbaarheid, transparantie en uitvoerbaarheid;

  • Validiteit: dekt de toets de leerdoelen/eindtermen? Met andere woorden: meet de toets wat je wilt meten?
  • Betrouwbaarheid: komen de resultaten van de leerling op de toets overeen met zijn capaciteiten? En komen verschillende beoordelaars tot hetzelfde resultaat?
  • Transparantie: is het voor de leerling duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt in de toets?
  • Uitvoerbaarheid: kunnen de toetsen worden uitgevoerd binnen de beschikbare tijd, door de beoogde beoordelaars (bijvoorbeeld stagebedrijf) en in combinatie met eventuele andere toetsen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT