Onderzoek

Inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

Vragenlijst voor docenten beroepsgerichte programma’s

Vanwege Corona zijn alle scholen van half maart tot begin juni nagenoeg gesloten geweest. Onderwijs kon alleen in een online variant doorgang vinden. Vanaf 2 juni konden de vmbo-scholen beperkt open. En ook nu is corona nog van invloed op het onderwijs.  

Deze enquête is bedoeld om te achterhalen welke eventuele achterstanden de huidige vierdejaars leerlingen in de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg hebben opgelopen in hun beroepsgerichte programma. Het gaat om de achterstanden zoals u ze ervaart op het moment van invullen van deze enquête (oktober 2020).

Wat doet u om de achterstanden in te lopen? En wat is volgens u (extra) nodig om eventuele achterstanden in te lopen en om het bereikte onderwijsniveau op een goede manier vast te stellen?

  • We vragen u om een enquête in te vullen voor elke leerweg waaraan u lesgeeft.
  • U dient de enquête in te vullen vóór 27 oktober 2020.
  • Met het beroepsgerichte programma bedoelen we de profielmodules en de keuzevakken.
Naar de vragenlijst voor docenten

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT