Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

17 - 04 - 2023

Ook in een smalle opleiding leert een leerling ‘brede vaardigheden’

De laatste tijd is er veel aandacht voor de keuzes die vmbo leerlingen moeten maken. Vaak hoor je: ‘deze leerlingen moeten te vroeg kiezen’, alsof van leerlingen verwacht wordt dat ze, als ze 12 of 14 zijn, al een beroep kiezen voor de rest van hun leven. Vaak wordt er gepleit voor een brede oriëntatie en uitstel van keuzes. Dat kan, en sommige scholen kiezen daar heel bewust voor, maar niet alle leerlingen leren optimaal door zich breed te oriënteren. En het is niet zo dat je andere, betere, vaardigheden leert als je je breed oriënteert. Ook in zogenaamde ‘smalle’ opleidingen is er, veel, aandacht voor algemene vaardigheden als samenwerken, plannen, communiceren, gebruik van taal en rekenen, enz.

Brede algemene vaardigheden leren door bezig te zijn met zaken waar passie voor is

Sommige leerlingen willen kennismaken met heel veel verschillende mogelijkheden om te ontdekken waar hun hart sneller van gaat kloppen, anderen leren juist beter door een ‘smalle’ opleiding. Juist door bezig te zijn met zaken waar ze passie voor hebben, leren ze ook de brede algemene vaardigheden. Doel is dat alle leerlingen uiteindelijk een startkwalificatie behalen en een baan vinden die bij hen past. Dat kan in een rechte lijn vanaf de start van het vmbo of door ‘zijpaadjes’ te bewandelen en zo te ontdekken wat bij je past. Het een is niet beter of slechter dan het ander, beide kunnen naast elkaar bestaan.

Brede oriëntatie voor alle leerlingen mogelijk

Het is niet zo dat een leerling die in de eerste klas van het vmbo zegt dat hij kok wil worden ook direct ingeschreven wordt voor een horeca opleiding. Ook deze leerling wordt begeleid bij het maken van keuzes en het zoeken van zijn weg in het aanbod van opleidingen en beroepen.

Ook deze leerling mag ontdekken of hij toch niet liever fietsenmaker wil worden, net als de leerling die in het vmbo een breed scala van mogelijkheden aangeboden krijgt.
Gelukkig maakt het systeem van profiel- en keuzevakken brede oriëntatie voor alle leerlingen mogelijk, maar biedt het ook de mogelijkheid leerlingen ‘smal’ voor te bereiden op het mbo.

Reflectie op levensechte ervaringen opgedaan in de praktijk

LOB speelt daarin een cruciale rol. Niet door een boekje door te werken of een beroepskeuzetest te doen, maar door te reflecteren op levensechte ervaringen opgedaan in de praktijk. Zodat leerlingen in de loop van het vmbo een keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding en die keuze mag een heel andere zijn dan dat ze aan het begin dachten.

Jacqueline Kerkhoffs, directeur SPV

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.