Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Nieuws

Filteren op:
Enquête
14 september - 2021

Onderzoek: Hoe staan uw vierdejaars leerlingen ervoor en wat is nodig voor een volwaardig eindexamen?

In opdracht van OCW voert de Stichting Platforms vmbo (SPV) onderzoek uit naar de situatie van de huidige vierdejaars leerlingen in schooljaar 2021-2022. Laat het ons weten!

Meer lezen
NPO
03 september - 2021

NPO-servicedocument VMBO

Net voor de zomervakantie heeft SPV het servicedocument ‘Kiezen & uitwerken van interventies menukaart voor VMBO beroepsgericht” gepubliceerd

Meer lezen
Webinars
03 september - 2021

Webinars op komst

SPV is betrokken bij verschillende webinars o.a. rond Sterk Beroepsonderwijs, Sterk Techniekonderwijs en de nieuwe leerweg. Voor de komende maanden staan er verschillende webinars in de planning.

Meer lezen
Examinering
02 september - 2021

Nieuwe werksessies over het bijgestelde examenbesluit VO

Met ingang van 1 augustus ’21 is het Eindexamenbesluit VO aangepast. SPV biedt twee praktische werkbijeenkomsten om scholen te ondersteunen bij het implementeren van de aangescherpte eisen in de eigen school.

Meer lezen
CSPE
02 september - 2021

CSPE’s 2022

Vlak voor de vakantie werd bekend dat de CSPE’s 2022 in elk geval vanaf februari afgenomen mogen gaan worden. Of er meer maatregelen worden genomen is nu nog niet bekend.
Ook dit schooljaar informeren we docenten weer over de CSPE’s.

Meer lezen
Sterk beroepsonderwijs
26 augustus - 2021

Bestel de krant: Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg

Net na de zomervakantie is de krant “Sterk beroepsonderwijs: het vervolg” verschenen. In deze krant komen scholen aan het woord die werken aan doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

Meer lezen
Corona
23 augustus - 2021

Nieuwe servicedocumenten corona

Half augustus 2021 heeft OCW aan alle scholen voor voortgezet onderwijs een bijgesteld servicedocument corona gestuurd. Dit document gaat gelden vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

Meer lezen
NPO
13 juli - 2021

Monitoringsaanpak Nationaal Programma Onderwijs gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft het uitgewerkte plan van aanpak voor monitoring van de voortgang en resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gedeeld met de Tweede Kamer.

Meer lezen
NPO
28 juni - 2021

Servicedocument voor het Kiezen & inzetten van NPO-interventies in VMBO beroepsgericht

SPV wil vmbo-scholen ondersteunen bij het kiezen van interventies voor de beroepsgerichte leerwegen.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT