Publicaties SPV

Het vmbo en zijn leerlingen (2018)

Een boekje met uitleg over het vmbo zoals leerwegen, profielen, vakkenpakketten, organisatie en doorstroommogelijkheden. In de bijlagen van het boekje een samenvatting van de verkenningsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2017 waarin input werd verzameld vanuit het vmbo voor de ontwikkelgroepen van curriculum.nu.

Download (pdf)

Waar een wil is, is een (leer)weg (2017)

Deze notitie is opgesteld om scherp te krijgen welke aspecten geadresseerd moeten worden bij het structureel verankeren van doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo, in het kader van het programma ‘Sterk Beroepsonderwijs’.

Download (pdf)

Samenwerken aan beroepsonderwijs (2017)

In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel. In het midden van deze uitgave zijn interviews opgenomen van inspirerende voorbeelden waar vmbo en mbo in de regio samenwerken.

Download (pdf)

SAMEN ondernemen (2016)

Werkt u al samen met het bedrijfsleven? De krant SAMEN Ondernemen helpt u daarbij. In de krant staat de samenwerking tussen bedrijfsleven en vmbo centraal. Deze krant bevat suggesties om deze samenwerking goed vorm te geven.

Download (pdf)

Wat moet en wat mag in het VSO (2016)

'Wat moet en wat mag in het VSO' gaat in op de mogelijke samenwerking tussen VSO en vmbo, symbioseregelingen, examenmogelijkheden en keuzes die scholen voor vso en vmbo kunnen maken. Het is een aanvulling op ‘Wat moet en wat  mag in het nieuwe vmbo'.

Download (pdf)

Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo (2015)

In 'Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat precies wat landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om afspraken in de regio te maken of om eigen beslissingen te nemen. 

 

Download (pdf)

Kijk op keuzes (2015)

In het boekje 'Kijk op keuzes' zijn de ervaringen van zes pilotscholen met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken verzameld. Kenmerkend voor deze scholen is dat ze op basis van hun visie verschillende keuzes hebben gemaakt, waarbij steeds weer afwegingen worden gemaakt.

 

Download (pdf)

Durf te dromen. Jubileumuitgave 15 jaar VMBO (2014)

In het kader van 15 jaar VMBO! is het Jubileumboekje 'Durf te dromen' uitgegeven voor de Stichting Platforms VMBO.

Download (pdf)

De schouders onder de samenwerking (2014)

In dit boekje vindt u acht portretten van samenwerking tussen vmbo en mbo. De tips die de verschillende samenwerkingsverbanden hebben gegeven zijn op een rijtje gezet en de rode draad is uit de samenwerking gehaald. Het belangrijkste aandachtspunt voor succesvolle samenwerking is met elkaar communiceren: uitleggen wat je doet en hoe je dat doet, zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat.

Download (pdf)

VMBO/MBO een vergelijking van onderwijsvormen (2014)

In deze brochure vindt u meer informatie over het vmbo en het mbo. Hoe zitten het vmbo en mbo in elkaar? Hoe is de samenhang tussen beide opleidingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hopelijk vindt u in deze brochure antwoorden op vragen die u heeft.

Download (pdf)

Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken met docenten in het vmbo (2011)

Dit boekje bestaat uit twee delen. Ten eerste een verslag van het professionaliseringstraject dat met 20 scholen en 200 docenten is uitgevoerd. Dit deel bevat veel praktische tips en materiaal. Ten tweede een verslag van het onderzoek dat parallel aan het professionaliseringstraject is uitgevoerd en waarin is nagegaan hoe effectief dit traject was.

Download (pdf)

Docentstages in het vmbo (2011)

Docentenstages zijn een goede manier om contact te houden met de beroepspraktijk. Hoe organiseer je dergelijke stages en zorg je er als school voor dat de lessen zoveel mogelijk doorgaan. In het boekje docentenstages in het vmbo vindt u voorbeelden uit de praktijk die u kunnen inspireren docentenstages in uw school vorm te geven. Download het boek (pdf)

Download (pdf)

Advies 'VMBO Herkend' (2011)

Stichting Platforms VMBO heeft een onderzoek gehouden onder 2000 docenten en leden van het management van vmbo-scholen. De resultaten van dit onderzoek staan in het advies ‘VMBO Herkend’ Centrale vraag van het onderzoek was: wat vindt u van het vmbo en hoe moet deze onderwijsvorm zich verder ontwikkelen?

Download (pdf)

Wat moet en wat mag in de onderbouw van het vmbo (2011)

Boekje over ruimte in het vmbo en dan met name in de onderbouw. Dit boekje geeft aan wat moet (welke regels er gelden) en vooral waar ruimte is voor scholen om een eigen invulling te geven aan hun onderwijs. Omdat veel ontwikkelingen en keuzes die in de bovenbouw hun beslag krijgen in de onderbouw al worden ingezet schenkt het boekje aandacht aan het hele vmbo.

Download (pdf)

Go VMBO: magazine over het vmbo (2011)

Go vmbo is een eenmalig magazine over het vmbo en zijn leerlingen. In korte artikelen worden allerlei onderwerpen die in het vmbo spelen beschreven, zoals de overgang van vmbo naar mbo, loopbaanoriëntatie en begeleiding en de sectoren van het vmbo. Natuurlijk geven ook leerlingen hun mening over het vmbo. Go vmbo is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vmbo.

Download (pdf)

Ouderbrochure: Naar het vmbo (2010)

De overgang van de basisschool naar het vervolgonderwijs is voor iedereen spannend. Wat wordt het advies? VWO, havo of vmbo? De laatste vorm van onderwijs is voor velen onbekend. Het boekje legt helder uit wat voor soort onderwijs het vmbo is, wat leerwegen en sectoren zijn, welke keuzemogelijkheden een leerling heeft binnen het vmbo en welke vervolgopleidingen mogelijk zijn.

Download (pdf)