Publicaties SPV

Krant Sterk Beroepsonderwijs: route naar een beroep (2020)

Deze krant is niet alleen bedoeld voor leerlingen, maar ook voor docenten en schoolleiders in het vmbo en mbo én voor bedrijven. Om te laten zien tot welke mooie resultaten samen de schouders eronder zetten in de regio kan leiden: De route naar een beroep van doorlopende loopbaanoriëntatie en -begeleiding tot meer praktijk voor TL-leerlingen.

Download (pdf)

Digitale krant Kies! (2019)

Kies! is de titel van deze vmbo-krant. Er valt een hoop te kiezen in het nieuwe vmbo. Niet alleen voor vmbo-leerlingen, maar ook voor scholen en docenten. Op alle vmbo-scholen zijn de afgelopen jaren de oudere afdelingsprogramma's vervangen door bredere profielprogramma's met keuzevakken. In deze krant is te lezen over alles wat te maken heeft met (nieuwe) keuzes maken. 

Download (pdf)

Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) in het vmbo (2019)

Het PTA staat volop in de belangstelling. Veel scholen willen een kwaliteitsslag maken met hun PTA. Bij het opstellen van een goed PTA lopen docenten, vakgroep voorzitters, examensecretarissen en schoolleiders tegen vragen aan. Met deze handreiking wil SPV zoveel mogelijk antwoord geven op deze vragen.

Download (pdf)

Wat moet en wat mag? Examinering in het nieuwe vmbo (2017)

Op 1 augustus 2016 zijn profielen in het vmbo ingevoerd en daarmee nieuwe beroepsgerichte programma’s. Voor deze beroepsgerichte programma’s zijn examenprogramma’s ontwikkeld, die een andere structuur kennen dan voorheen. De examinering van de nieuwe profielstructuur roept vragen op. De antwoorden op die vragen staan in een brochure. 

Download (pdf)

Vmbo werkt! (2019)

Hoe kom je er als vmbo'er achter waar je voor wilt gaan? Deze krant bevat verschillende voorbeelden van leren in de praktijk zoals stages, keuzevakken in de praktijk en vmbo'ers die meelopen met mbo-stagiaires.

Download (pdf)

Het vmbo en zijn leerlingen (2018)

Een boekje met uitleg over het vmbo zoals leerwegen, profielen, vakkenpakketten, organisatie en doorstroommogelijkheden. In de bijlagen van het boekje een samenvatting van de verkenningsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2017 waarin input werd verzameld vanuit het vmbo voor de ontwikkelgroepen van curriculum.nu.

Download (pdf)

De Overstapkrant (2018)

De meeste vmbo leerlingen zullen na leerjaar 4 naar het mbo gaan om daar een beroepsopleiding te gaan volgen. Deze verandering zal veel vragen oproepen. Wat kunnen ze verwachten? Hoe gaat het er aan toe op het vmbo? Deze krant is bedoeld om vmbo leerlingen in leerjaar 3 en 4 (en ouders) kennis te laten maken met het mbo.

Download (pdf)

Waar een wil is, is een (leer)weg (2017)

Deze notitie is opgesteld om scherp te krijgen welke aspecten geadresseerd moeten worden bij het structureel verankeren van doorlopende leerroutes vmbo tot en met mbo, in het kader van het programma ‘Sterk Beroepsonderwijs’.

Download (pdf)

Go Vmbo!

Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 duurt het niet lang meer voordat zij naar de middelbare school zullen gaan. Weten toekomstige leerlingen wat zij van het vmbo mogen verwachten en hoe het nieuwe vmbo er uit gaat zien? De Go VMBO krant is speciaal voor deze nieuwe leerlingen en helpt bij het maken van een goede keuze.‚Äč

Download (pdf)

Vmbo krant: 'de toekomst'

Deze krant is bedoeld voor leerkrachten en ouders van leerlingen die dit jaar de overstap maken van de basisschool naar het vmbo. In de krant staan portretten van leerlingen die na het vmbo een mbo-opleiding gevolgd hebben. Ook vindt u er verslagen van schoolbezoeken, suggesties voor samenwerking tussen po en vmbo en komen ouders aan het woord waarvan een kind het vmbo volgt.

Download (pdf)

Samenwerken aan beroepsonderwijs (2017)

In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel. In het midden van deze uitgave zijn interviews opgenomen van inspirerende voorbeelden waar vmbo en mbo in de regio samenwerken.

Download (pdf)

SAMEN ondernemen (2016)

Werkt u al samen met het bedrijfsleven? De krant SAMEN Ondernemen helpt u daarbij. In de krant staat de samenwerking tussen bedrijfsleven en vmbo centraal. Deze krant bevat suggesties om deze samenwerking goed vorm te geven.

Download (pdf)

Wat moet en wat mag in het VSO (2016)

'Wat moet en wat mag in het VSO' gaat in op de mogelijke samenwerking tussen VSO en vmbo, symbioseregelingen, examenmogelijkheden en keuzes die scholen voor vso en vmbo kunnen maken. Het is een aanvulling op ‘Wat moet en wat  mag in het nieuwe vmbo'.

Download (pdf)

Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo (2015)

In 'Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat precies wat landelijk is voorgeschreven en waar scholen ruimte hebben om afspraken in de regio te maken of om eigen beslissingen te nemen. 

 

Download (pdf)

Kijk op keuzes (2015)

In het boekje 'Kijk op keuzes' zijn de ervaringen van zes pilotscholen met de invoering van beroepsgerichte keuzevakken verzameld. Kenmerkend voor deze scholen is dat ze op basis van hun visie verschillende keuzes hebben gemaakt, waarbij steeds weer afwegingen worden gemaakt.

 

Download (pdf)

Durf te dromen. Jubileumuitgave 15 jaar VMBO (2014)

In het kader van 15 jaar VMBO! is het Jubileumboekje 'Durf te dromen' uitgegeven voor de Stichting Platforms VMBO.

Download (pdf)

De schouders onder de samenwerking (2014)

In dit boekje vindt u acht portretten van samenwerking tussen vmbo en mbo. De tips die de verschillende samenwerkingsverbanden hebben gegeven zijn op een rijtje gezet en de rode draad is uit de samenwerking gehaald. Het belangrijkste aandachtspunt voor succesvolle samenwerking is met elkaar communiceren: uitleggen wat je doet en hoe je dat doet, zodat er wederzijds vertrouwen ontstaat.

Download (pdf)

VMBO/MBO een vergelijking van onderwijsvormen (2014)

In deze brochure vindt u meer informatie over het vmbo en het mbo. Hoe zitten het vmbo en mbo in elkaar? Hoe is de samenhang tussen beide opleidingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hopelijk vindt u in deze brochure antwoorden op vragen die u heeft.

Download (pdf)

Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken met docenten in het vmbo (2011)

Dit boekje bestaat uit twee delen. Ten eerste een verslag van het professionaliseringstraject dat met 20 scholen en 200 docenten is uitgevoerd. Dit deel bevat veel praktische tips en materiaal. Ten tweede een verslag van het onderzoek dat parallel aan het professionaliseringstraject is uitgevoerd en waarin is nagegaan hoe effectief dit traject was.

Download (pdf)

Docentstages in het vmbo (2011)

Docentenstages zijn een goede manier om contact te houden met de beroepspraktijk. Hoe organiseer je dergelijke stages en zorg je er als school voor dat de lessen zoveel mogelijk doorgaan. In het boekje docentenstages in het vmbo vindt u voorbeelden uit de praktijk die u kunnen inspireren docentenstages in uw school vorm te geven. Download het boek (pdf)

Download (pdf)

Advies 'VMBO Herkend' (2011)

Stichting Platforms VMBO heeft een onderzoek gehouden onder 2000 docenten en leden van het management van vmbo-scholen. De resultaten van dit onderzoek staan in het advies ‘VMBO Herkend’ Centrale vraag van het onderzoek was: wat vindt u van het vmbo en hoe moet deze onderwijsvorm zich verder ontwikkelen?

Download (pdf)

Wat moet en wat mag in de onderbouw van het vmbo (2011)

Boekje over ruimte in het vmbo en dan met name in de onderbouw. Dit boekje geeft aan wat moet (welke regels er gelden) en vooral waar ruimte is voor scholen om een eigen invulling te geven aan hun onderwijs. Omdat veel ontwikkelingen en keuzes die in de bovenbouw hun beslag krijgen in de onderbouw al worden ingezet schenkt het boekje aandacht aan het hele vmbo.

Download (pdf)

Go VMBO: magazine over het vmbo (2011)

Go vmbo is een eenmalig magazine over het vmbo en zijn leerlingen. In korte artikelen worden allerlei onderwerpen die in het vmbo spelen beschreven, zoals de overgang van vmbo naar mbo, loopbaanoriëntatie en begeleiding en de sectoren van het vmbo. Natuurlijk geven ook leerlingen hun mening over het vmbo. Go vmbo is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het vmbo.

Download (pdf)

Ouderbrochure: Naar het vmbo (2010)

De overgang van de basisschool naar het vervolgonderwijs is voor iedereen spannend. Wat wordt het advies? VWO, havo of vmbo? De laatste vorm van onderwijs is voor velen onbekend. Het boekje legt helder uit wat voor soort onderwijs het vmbo is, wat leerwegen en sectoren zijn, welke keuzemogelijkheden een leerling heeft binnen het vmbo en welke vervolgopleidingen mogelijk zijn.

Download (pdf)