Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Nieuws

Filteren op:
Schoolexaminering
01 april - 2019

Wat moet en wat mag in de diplomering van de vmbo-leerwegen gl en tl?

De programma’s van deze beide leerwegen vertonen grote SE gelijkenis en veel scholen bieden leerlingen een programma aan waarbij ze in het examenjaar óf voor het gl- of voor het tl- diploma kunnen kiezen. Dit leidt bij een aantal scholen echter tot onduidelijkheden.

Meer lezen
Schoolexaminering
01 april - 2019

Werkbijeenkomst leidinggevenden vmbo: ‘Uw basiskwaliteit schoolexaminering op orde!’

Schoolleiders, directieleden, teamleiders, examensecretarissen: iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om de kwaliteit van het PTA – en de processen daaromheen – op een duurzame manier te verbeteren, werken in deze werkbijeenkomst samen met twee experts een concreet actieplan uit voor hun school.

Meer lezen
Bevoegdheden
08 maart - 2019

Formele lesbevoegdheid voor docenten in het vmbo-profiel Dienstverlening en producten vanaf nu mogelijk

In september start Aeres Hogeschool Wageningen met de bacheloropleiding Docent en kennismanager Dienstverlening en producten.

Meer lezen
Bevoegdheden
28 februari - 2019

Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis-en kader

Minister Slob heeft nu in regelgeving vastgelegd dat pabo-gediplomeerden met dit certificaat in de onderbouw van het vmbo basis- en kader les mogen geven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld.

Meer lezen
Vmbo
01 februari - 2019

Vervallen van profiellicenties

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is ook een regeling van kracht geworden over het vervallen van licenties.

Meer lezen
Bevoegdheden
23 november - 2018

Uitbreiding lesbevoegdheid vmbo-profiel Economie en Ondernemen

De bevoegdheden voor het vmbo-profiel E&O zijn uitgebreid met twee akten van bekwaamheid.

Meer lezen
Bijscholing vmbo
12 november - 2018

De subsidie korte scholingstrajecten vo wordt verlengd en voor PIE maximaal vergoed

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Meer lezen
Bevoegdheden
07 mei - 2018

Bevoegdheid PIE

De lessen PIE kunnen op twee manieren bevoegd gegeven worden.

Meer lezen
Vmbo
21 februari - 2018

Het vmbo en zijn leerlingen

In dit boekje vindt u informatie over o.a. de onderbouw en bovenbouw, de leerwegen in het vmbo en de varianten, profielen en vakkenpakketten, de organisatie van het onderwijs en doorstroommogelijkheden.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden
VMBO ONDERWIJS OP MAAT