Thema's

U vindt op deze pagina thema’s waar SPV zich mee bezig houdt.

Thema's

Examens 2023

Lees hier alles over de Examens 2023; voorlichting cspe’s en PTA’s, het VMBO Examenfestival 2023, trainingen en werkbijeenkomsten en waar u terecht kan met vragen omtrent de examens van 2023.

Bekijk dit thema

Schoolexaminering

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo wordt steeds belangrijker. Om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun schoolexaminering organiseert Stichting Platforms VMBO diverse praktische trainingen en biedt praktische tools. 

Bekijk dit thema

VMBO

Er zijn 10 nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ontwikkeld die in 2017 door alle vmbo-scholen zijn ingevoerd. In deze examenprogramma’s is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun vmbo-opleiding. Dit thema geeft informatie over de leerwegen in het vmbo, LOB en de bovenbouw.

Bekijk dit thema

Praktijkgerichte programma's

Vanaf het schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen met de theoretische en gemengde leerweg een praktijkgericht programma (pgp) aanbieden. Hoe deze invoering precies in wet- en regelgeving geregeld gaat worden, is nog niet bekend. Verwacht wordt dat hierover eind april 2023 meer duidelijkheid komt. Van een verplichte invoering van praktijkgerichte programma’s in GL en TL is op dit moment nog geen sprake.

Bekijk dit thema

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een van de grote thema’s in het onderwijs. Een thema dat tot doel heeft leerlingen bewust te maken van het zorgvuldig omgaan met klimaat, energie en grondstoffen. Dat kan door de school als gebouw duurzamer te maken, door in de school duurzame oplossingen toe te passen, maar ook door in de les aandacht te besteden aan duurzaamheid.

Bekijk dit thema

NPO

NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs, een programma dat tot doel heeft vertragingen die leerlingen hebben opgelopen als gevolg van corona in te lopen.

Bekijk dit thema

Keuzevakken

Voor het aanbieden van keuzevakken heeft een school geen licentie nodig, wel bekwaam personeel en een goede outillage. Door het volgen van keuzevakken kunnen leerlingen zich verdiepen, verbreden of oriënteren, maar keuzevakken hebben altijd een beroepsvoorbereidend en/of –oriënterend doel. 

Bekijk dit thema

Bevoegdheden

Beroepsgerichte vakken moeten door bevoegde docenten gegeven worden, maar wie is bevoegd voor welk profiel? Het antwoord op deze vraag vindt u in de brief bevoegdheden beroepsgerichte vakken. Per profiel staat aangegeven wanneer een docent bevoegd is of op welke manier hij bevoegd kan worden.

Bekijk dit thema

Leerwerktrajecten

Ongeveer 1500 leerlingen volgen in Nederland een leer-werktraject. Een leer-werktraject is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg. In een leer-werktraject volgen de leerlingen onderwijs en moeten ze stagelopen bij een door SBB erkend leerbedrijf. 

Bekijk dit thema

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT