Praktijkgerichte programma's

U vindt op deze pagina informatie over de Praktijkgerichte programma’s in GL en TL.

Praktijkgerichte programma's in gl en tl

Vanaf het schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen met de theoretische en gemengde leerweg een praktijkgericht programma (pgp) aanbieden. Hoe deze invoering precies in wet- en regelgeving geregeld gaat worden, is nog niet bekend. Verwacht wordt dat hierover eind april 2023 meer duidelijkheid komt. Van een verplichte invoering van praktijkgerichte programma’s in GL en TL is op dit moment nog geen sprake.

Doel

Het vmbo kent sinds de invoering in 1997 vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). De laatste leerweg mag ook mavo genoemd worden.
De gemengde en de theoretische leerweg verschillen maar op één punt van elkaar: in de gemengde leerweg volgen de leerlingen vijf avo-vakken en een beroepsgericht programma. In de theoretische leerweg volgen de leerlingen alleen avo-vakken. De afsluiting van de avo-vakken is in GL en TL gelijk, leerlingen moeten dezelfde stof beheersen en doen hetzelfde examen. Veel mensen hebben het idee dat er een niveauverschil is tussen de GL en de TL. Dat is onjuist.

In het vmbo moeten alle leerlingen aan de slag met Loopbaanoriëntatie (LOB). Ze ontdekken tijdens LOB onder andere wie zij zijn, wat ze leuk vinden en welke vervolgopleiding ze zouden willen volgen. In de beroepsgerichte leerwegen wordt LOB vaak gekoppeld aan het beroepsgerichte programma en met name beroepsgerichte keuzevakken bieden de leerlingen de mogelijkheid om niet alleen te ontdekken wat ze leuk vinden, maar ook in de praktijk te ervaren of dat we ze leuk denken te vinden ook werkelijk iets voor hen is. De theoretische leerweg mist deze praktijkervaring. Daarom wordt er ook in deze leerweg een praktijkgericht programma ingevoerd.

In de praktijkgerichte programma’s doen alle leerlingen ervaring op in de praktijk. In een praktijkgericht programma voeren leerlingen realistische, levensechte opdrachten uit van bedrijven in de regio. Gekoppeld aan LOB-activiteiten kunnen leerlingen zo ontdekken wie ze zijn, waar hun passie ligt en welke vervolgopleiding bij hen past.
Na het behalen van het diploma van de gemengde of theoretische leerweg kan een leerling doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 4 of een havo-opleiding.

Pilot

In 2021 zijn 160 pilotscholen gestart met het aanbieden van een praktijkgericht programma. Ervaringen uit de pilot worden meegenomen bij het nemen van beslissingen over het aantal praktijkgerichte programma’s, de inhoud van deze programma’s en de regels rond het aanbieden van deze programma’s.  Pilotscholen werken op basis van concept examenprogramma’s. Deze programma’s zijn weliswaar door de minister vastgesteld, maar kunnen, op basis van ervaringen en adviezen van pilotscholen, bijgesteld worden. Ook het aantal programma’s, door ervaringen opgedaan, kan tijdens de pilot veranderen.
Lees rapportage Pilots Praktijkgericht programma vmbo – 2023

Kader

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s is van start gegaan op basis van een kader ontwikkeld door SLO, VO-raad, Platform-TL en SPV.
Lees het kader

Praktijkgerichte programma’s

Implementeer praktijkgerichte programma’s met behulp van ons trainingsaanbod

Kijk op www.bijscholingpgp.nl

Nieuws over Praktijkgerichte programma's

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het project Praktijkgerichte programma’s. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

23 mei - 2024
Vrijwillig aanbieden praktijkgericht programma GL en TL
22 april - 2024
Praktijkgerichte programma’s in GL en TL
18 april - 2024
Gelijke behandeling voor de praktijkgerichte programma’s in gl en tl 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT