Schoolexaminering

U vindt op deze pagina informatie over schoolexaminering.

Kwaliteit van schoolexaminering

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo wordt steeds belangrijker. Om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun schoolexaminering biedt Stichting Platforms vmbo scholen praktische tools en diverse praktische trainingen.

Hierbij maken we steeds een koppeling met de kwaliteitscyclus schoolexaminering vmbo. Deze cyclus laat zien dat kwaliteit van schoolexaminering bepaald wordt door verschillende aspecten die met elkaar samenhangen. In de cyclus hierboven kunt u voor meer informatie en de tools doorklikken op de verschillende aspecten.

Visie op schoolexaminering

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Een visie die samenhangt met de visie op onderwijs van de school en je terugziet in het PTA en de wijze van toetsing.

PTA

Het Programma van Toetsing en Afsluiting laat zien met welke (combinatie van) toetsen je meet of de leerlingen de eindtermen/deeltaken uit het examenprogramma beheersen. In het PTA neem je tenminste op: de te beoordelen eindtermen/deeltaken uit het examenprogramma, het type toets, de duur van de toets, de inhoud van het onderwijsprogramma ter voorbereiding op de toets, de tijdvakken, de herkansingsmogelijkheden en de wijze waarop het schoolexamen cijfer tot stand komt.

Toetsmatrijs

De toetsmatrijs is een blauwdruk van een toets. Het is een matrix waarin je aangeeft hoe de vragen en opdrachten in een toets zijn gekoppeld aan de te beoordelen eindtermen van het examenprogramma.

Constructie

Aan de hand van de toetsmatrijs stel je de toets samen. De toets bestaat altijd uit ten minste 3 onderdelen: een instructie voor de leerlingen, de vragen en/of opdrachten en een beoordelingsmodel.

Vaststellen

Na de toetsconstructie, stel je de toets vast. Aan de hand van een checklist controleert iemand anders dan de constructeur de kwaliteit van de toets. De constructeur stelt de toets waar nodig bij.

Afnemen

Bij de afname van toetsen is het belangrijk om na te denken over de afnamecondities en deze vast te leggen in een afnameprotocol. Daarnaast moet je ter voorbereiding op de afname goed nadenken over de rolscheiding tussen de docent en de beoordelaar/examinator.

Beoordelen

Na de toetsafname, beoordeel je de gemaakte toets aan de hand van een beoordelingsmodel. Hierbij is de rolscheiding tussen de docent en de beoordelaar/examinator van belang. De beoordelaar moet in staat zijn om de leerling objectief en integer te beoordelen.

Analyseren & beslissen

Als alle toetsresultaten bekend zijn, kan je de toets analyseren. Je neemt beslissingen over de cesuur en evt. over de aanpassing van de toets en/of het voorbereidende onderwijsprogramma.

Communiceren & feedback

Aan de hand van de toetsresultaten ga je in gesprek met de leerling. Daarbij staan 3 vragen centraal: feedup (‘waar moet ik naar toe?’), feedback (‘waar sta ik nu?’) en feedforward (‘hoe kom ik tot het uiteindelijke doel?’).

Evaluatie en actie

Je evalueert alle stappen uit de kwaliteitscyclus, kijkt naar alle toetstechnische aspecten, maar ook kritisch naar je eigen handelen. Je komt waar nodig samen met je collega’s tot verbeteracties.

Nieuws over schoolexaminering

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het thema bevoegdheden. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer actualiteit
17 maart - 2024
Geslaagde editie VMBO Examenfestival 2024
12 januari - 2024
Inschrijven VMBO Examenfestival op 12 en 13 maart 2024
16 oktober - 2023
Scholen moeten de kwaliteit van het schoolexamen nog beter bewaken

Inspiratievoorbeelden over schoolexaminering

Bijscholingvmbo.nl
24 mei - 2023

“Het maken van een schoolexamen is precisiewerk.”

Het schoolexamenbeleid gaat over veel meer dan het bedenken van toetsvragen. Het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de visie van de betreffende school op schoolexamineren.

Meer lezen
Bijscholingvmbo.nl
24 april - 2023

Het PTA als hefboom voor het gesprek over kwaliteit

Hoe kun je met examinering het onderwijsleerproces en de inhoud gaan sturen? Die vraag intrigeerde kwartiermaker schoolexaminering Wilma Bredewold zó, dat ze in haar professionele leven verslingerd raakte aan het onderwerp examineren binnen het vmbo.

Meer lezen
Schoolexaminering
21 mei - 2021

Van formatief evalueren naar formatieve leeractiviteiten

Tamara van Schilt bespreekt in het webinar van 19 mei 2021 een programma van formatieve leeractiviteiten.

Meer lezen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT