Praktijkgerichte programma’s

Praktijkgerichte programma's

Vanaf het schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen met de theoretische en gemengde leerweg een praktijkgericht programma (pgp) aanbieden. Hoe deze invoering precies in wet- en regelgeving geregeld gaat worden, is nog niet bekend. Verwacht wordt dat hierover eind april 2023 meer duidelijkheid komt. Van een verplichte invoering van praktijkgerichte programma’s in GL en TL is op dit moment nog geen sprake.

Meer informatie
Betrokkenen SPV, SLO, de VO-raad en het platform TL

Bijscholingvmbo.nl ook voor de praktijkgerichte programma's

De invoering van een praktijkgericht programma vraagt nieuwe competenties, kennis en vaardigheden van docenten en leidinggevenden. Om alle scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is (en wordt) een scholingsaanbod ontwikkeld van basis- en verdiepingsmodules rond zes samenhangende thema’s die van belang zijn voor álle praktijkgerichte programma’s:

  1. Visie op de leerweg
  2. Ontwikkelen van een onderwijsprogramma
  3. De (veranderende) rol van de docent
  4. LOB
  5. Evalueren (formatief) en examineren (summatief)
  6. Samenwerking/netwerken met het mbo en bedrijven/instellingen
Inschrijven

Nieuws over Praktijkgerichte programma's

Het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het project Praktijkgerichte programma’s. Interessant voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

25 september - 2023
Aanmelden bezoek pilotschool – Platform-TL
25 september - 2023
Conferentie Platform-TL november 2023
31 augustus - 2023
Goed van start met praktijkgerichte programma’s

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT