Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

24 - 11 - 2022

Geen nieuwe leerweg, wel praktijkgerichte programma’s

In een brief, als antwoord op vragen van D66 heeft minister Wiersma enige duidelijkheid gegeven over de toekomst van de gemengde en theoretische leerweg. Hij maakt onderscheid tussen een stelselherziening (invoering van de nieuwe leerweg) en de invoering van nieuwe vakken (praktijkgerichte programma’s).

De nieuwe leerweg vraagt om een wetswijziging en die wordt voorlopig niet voorzien. In de eerste helft van 2023 komt de minister met een visie op de toekomst van het beroepsonderwijs. In die brief zal hij ingaan op de vraag of de nieuwe leerweg bijdraagt aan de versterking van het beroepsonderwijs.

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s gaat door en het streven is deze programma’s voor 2024 vast te stellen als erkende vakken die door scholen aangeboden mogen worden. Wat dit betekent voor de inrichting van de gemengde en theoretische leerweg is op dit moment nog onduidelijk. In de eerste helft van 2023 moet er antwoord komen op vele vragen die rond de invoering van praktijkgerichte programma’s gesteld kunnen worden. SPV zal zoveel mogelijk meedenken met de ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s en de plek van deze programma’s in het onderwijs, waarbij ze bijzondere aandacht zal hebben voor de positie van de gemengde leerweg.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.