Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

09 - 05 - 2022

Invoering van de nieuwe leerweg

De samenvoeging van de gemengde en theoretische leerwegen tot de nieuwe leerweg was tot nu toe beoogd in augustus 2024. Minister Wiersma buigt zich de komende maanden over de eerste ervaringen met de pilot praktijkgerichte programma’s en de gevolgen voor de nieuwe leerweg. De minister stuurt de Tweede Kamer na de zomer een brief met zijn visie op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, waarin hij onder meer ingaat op de invoering van de nieuwe leerweg.

Pilotscholen

In schooljaar 2021-2022 zijn de eerste vmbo-scholen gestart met het proefdraaien met vijf licentievrije praktijkgerichte programma’s en het licentiegebonden Maritiem & techniek. Komend schooljaar starten pilotscholen met de resterende licentiegebonden praktijkgerichte programma’s en het licentievrije Technologie en Innovatief Vakmanschap. Het ministerie krijgt veel vragen van vo-scholen en onderwijsorganisaties over de planning en de haalbaarheid van de nieuwe leerweg in 2024. We willen bij de verdere uitwerking van de nieuwe leerweg gebruik maken van de kennis en ervaringen van de 140 pilotscholen.

Niet-pilotscholen

De niet-pilotscholen hoeven hier niet op vooruit te lopen. In afwachting van de visiebrief hoeven de scholen nog geen voorbereidingen te treffen voor de invoering van de nieuwe leerweg. Scholen kunnen wel alvast starten met de oriëntatie op een praktijkgericht programma door:

Factsheet

Er wordt bovendien gewerkt aan een factsheet om scholen te helpen bij de implementatie van een praktijkgericht programma. Via de website www.nieuweleerweg.nl volgt voor de zomer meer informatie.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT