Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

18 - 03 - 2024

Interventieonderzoek NRO in het vmbo, pro en (v)so van start

Het NRO-programma Effectmeting kansrijke interventies is uitgebreid met vier pilottrajecten in het vmbo, praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Van elke interventie wordt verwacht dat deze bijdraagt aan de bevordering van cognitieve, sociaal-emotionele en/ of praktische vaardigheden van leerlingen. In hoeverre slagen ze daarin?

Is er enig bewijs dat de interventies de resultaten behalen die worden beoogd? En bereiken de interventies hun doelgroep? Dit wordt onderzocht in vier trajecten in het vmbo, pro en (v)so. Voor de opzet van deze pilottrajecten heeft het NRO nauw samengewerkt met de sectorraden voor deze specifieke typen onderwijs.

Deelname scholen

In schooljaar 2024-2025 worden de interventies geïmplementeerd en onderzocht. Scholen in het vmbo, pro en (v)so kunnen zich melden om mee te doen aan dit onderwijsonderzoek. Zij krijgen dan de kosten van de interventies volledig vergoed evenals de begeleiding door de interventieaanbieders. Daarnaast ontvangen deelnemende scholen een bijdrage voor hun deelname aan het onderzoek. Nog in dit lopende schooljaar worden de voorbereidingen getroffen.

In 2026 komen de onderzoeksresultaten beschikbaar. Inzichten uit dit programma dragen bij aan beter inzicht in de effectiviteit van interventies.

Meer informatie en aanmelden

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.