Actueel

07 feb

Op weg naar een nieuwe leerweg vmbo: advies over de praktijkgerichte component

Op 21 januari 2019 is het advies over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vmbo (GL/TL) aangeboden aan OCW.

Lees verder

01 feb

Vervallen van profiellicenties

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is een regeling van kracht geworden over het vervallen van licenties. Profielen op een school vervallen waar leerlingen zich drie jaar lang niet voor aanmelden.

Lees verder

10 jan

Vmbo-conferentie 2019

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie die zich richt op docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling.

Lees verder

07 jan

Denk mee met de herziening van de algemene vakken in het vmbo!

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen.

Lees verder

03 dec

Start pilot praktijkonderwijs/vmbo-onderbouwklas

In schooljaar 2019/2020 mogen maximaal 30 praktijkscholen (pro) starten met een pilot waarbij een pro-school in samenwerking met een vmbo-school een onderbouwklas inricht voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo.

Lees verder

14 nov

Minister van Engelshoven lanceert nieuw mbo-portal KiesMBO.nl

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceerde vandaag op het Helen Parkhurst college in Almere ‘KiesMBO.nl’: de nieuwe mbo-portal voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep.

Lees verder

12 nov

De subsidie korte scholingstrajecten vo wordt verlengd en voor PIE maximaal vergoed

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Lees verder

01 nov

10.000ste inschrijving Bijscholing VMBO

31 oktober is Jessica Hoegée, docent Groen aan Helicon VMBO in Kesteren, in de bloemetjes gezet als 10.000ste inschrijver van een cursus in het kader van Bijscholing VMBO.

Lees verder

28 okt

Schoolexamens ontwikkelen? Laat je ondersteunen!

Er zijn weer nieuwe data gepland voor trainingen op het gebied van versterking van het schoolexamen vmbo.

Lees verder

15 okt

Impressie bijeenkomst 'De school is van ons'

‘Hoe krijgen we leerlingen en studenten weer op het puntje van hun stoel?’ Zelden wordt het aan hen zelf gevraagd. Hoe zouden zij zelf het onderwijs willen inrichten? Met deze uitdagende vragen gingen leerlingen, studenten en docenten van VO tot en met HBO met elkaar in gesprek op vrijdag 16 maart op de KNVB Campus in Zeist. De bijeenkomst ‘De school is van ons’ werd georganiseerd door De Vooruitdenkerij samen met het netwerk Leraren met Lef en de Stichting Platforms VMBO.

Lees verder