Actueel

01 apr

Wat moet en wat mag in de diplomering van de vmbo-leerwegen gl en tl?

Er worden veel vragen gesteld over de diplomering van de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) in het vmbo. De programma’s van deze beide leerwegen vertonen grote gelijkenis en veel scholen bieden leerlingen een programma aan waarbij ze in het examenjaar óf voor het gl- of voor het tl-diploma kunnen kiezen. Dit leidt bij een aantal scholen echter tot onduidelijkheden. De VO-raad heeft de meestgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees verder

01 apr

Werkbijeenkomst leidinggevenden vmbo: ‘Uw basiskwaliteit schoolexaminering op orde!’

Schoolleiders, directieleden, teamleiders, examensecretarissen: iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om de kwaliteit van het PTA – en de processen daaromheen - op een duurzame manier te verbeteren, werken in deze werkbijeenkomst samen met twee experts een concreet actieplan uit voor hun school.

Lees verder

28 feb

Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis-en kader

Minister Slob heeft nu in regelgeving vastgelegd dat pabo-gediplomeerden met dit certificaat in de onderbouw van het vmbo basis- en kader les mogen geven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld.

Lees verder

07 feb

Op weg naar een nieuwe leerweg vmbo: advies over de praktijkgerichte component

Op 21 januari 2019 is het advies over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vmbo (GL/TL) aangeboden aan OCW.

Lees verder

01 feb

Vervallen van profiellicenties

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is een regeling van kracht geworden over het vervallen van licenties. Profielen op een school vervallen waar leerlingen zich drie jaar lang niet voor aanmelden.

Lees verder

12 nov

De subsidie korte scholingstrajecten vo wordt verlengd en voor PIE maximaal vergoed

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Lees verder

28 okt

Schoolexamens ontwikkelen? Laat je ondersteunen!

Er zijn weer nieuwe data gepland voor trainingen op het gebied van versterking van het schoolexamen vmbo.

Lees verder

10 okt

Subsidie voor bevoegdheidstrajecten PIE

Via de subsidie ‘korte scholingstrajecten VO’ kan voor PIE-docenten voor maximaal drie modules (van ieder € 6000,-) subsidie aangevraagd worden.

Lees verder

15 mei

Nieuwe leerweg GL/TL

Eén van de lijnen binnen sterk beroepsonderwijs is het ontwikkelen van een nieuwe leerweg GL/TL. Dit doet SPV samen met het Platform TL, SLO en de VO-raad. Deze nieuwe leerweg wordt samen met scholen vormgegeven. U kunt uw input leveren tijdens een van de conferenties in het najaar.

Lees verder

21 feb

Het vmbo en zijn leerlingen

In dit boekje vindt u informatie over o.a. de onderbouw en bovenbouw, de leerwegen in het vmbo en de varianten, profielen en vakkenpakketten, de organisatie van het onderwijs en doorstroommogelijkheden.

Lees verder