Leer-werktrajecten

U vindt op deze pagina informatie over leer-werktrajecten.

Leer-werktrajecten

Ongeveer 1500 leerlingen volgen in Nederland een leer-werktraject. Een leer-werktraject is een variant op de basisberoepsgerichte leerweg. In een leer-werktraject volgen de leerlingen onderwijs en moeten ze stagelopen bij een door SBB erkend leerbedrijf. Deze stage moet ten minste 640 en maximaal 1280 uur omvatten.

Naast de stage moeten leerlingen de vakken Nederlands en beroepsgericht (profielvak én vier keuzevakken) volgen en afsluiten en krijgen na een succesvol examen het diploma basisberoepsgerichte leerweg/leer-werktraject. Met dit diploma zijn de leerlingen toelaatbaar tot een mbo-opleiding niveau 2.

Kenmerken leer-werktrajecten
  • Leerwerktrajecten kunnen alleen aangeboden worden aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg.
  • Leerwerktrajecten mogen alleen worden aangeboden als er een samenwerkingsovereenkomst is met het mbo over de doorstroom van leerlingen die een leerwerktraject gevolgd hebben.
  • Leerlingen in een leerwerktraject moeten minimaal 640 uur en maximaal 1280 uur stage lopen in een erkend leerbedrijf.
  • Leerlingen in een leerwerktraject moeten examen doen in Nederlands en het (hele) beroepsgerichte programma, profielvak én vier beroepsgerichte keuzevakken. De eindcijfers voor Nederlands en het profielvak en het combinatiecijfer van de beroepsgerichte cijfer moeten ten minste een zes zijn. Verder geldt, zoals gebruikelijk, dat de eindcijfers voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 mogen zijn.
  • Leerlingen die een leerwerktraject met goed gevolg hebben afgesloten krijgen een diploma basisberoepsgerichte leerweg/leerwerktraject en zijn toelaatbaar tot een verwante niveau 2 opleiding op het mbo. Omdat lwt-leerlingen een diploma hebben zijn ze niet toelaatbaar tot een entree-opleiding.

In alle vmbo-profielen kan een leerwerktraject aangeboden worden. Leerlingen worden met een speciale lwt-code ingeschreven.

Publicatie leer-werktrajecten

Om scholen te ondersteunen bij het inrichten van een leer-werktraject heeft SPV de brochure ‘Wat moet en wat mag leer-werktrajecten’ samengesteld. Deze brochure is meegelezen door OCW en geeft aan wat er moet rond leer-werktrajecten en welke ruimte scholen hebben.

Bekijk publicatie

 

Stageplaatsen leer-werktrajecten

Als een leerling een leer-werktraject volgt moet hij verplicht stage lopen. Sinds corona kan het vinden van stageplaatsen lastig zijn. In 2020 heeft SPV onderzocht of dat inderdaad het geval is. De uitkomst van dit onderzoek leest u hier. In 2021 wordt dit onderzoek herhaald.
Vul de enquête in

Heeft u moeite met het vinden van stageplaatsen dan kan de handreiking stage in tijden van corona u wellicht op ideeën brengen.
Handreiking stage in tijden van corona

Vragen over leer-werktrajecten kunt u altijd stellen via het contactformulier, wij geven u zo snel mogelijk antwoord.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT