Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

05 - 02 - 2020

Veranderen van leerweg

De afgelopen maanden zijn er weer veel vragen gesteld met betrekking tot het veranderen van leerweg en stapelen in het vmbo. Dit lijkt minder eenvoudig sinds de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo, maar dat is niet het geval. Er is op dit thema niets veranderd ten opzichte van de oude situatie.

Uitgangspunt is dat leerlingen die vakken willen volgen in een andere leerweg, en die deze vakken af willen sluiten met een examen, het hele examenprogramma van de betreffende vakken moeten volgen. Dat betekent dat deze leerlingen ook deel moeten nemen aan alle examens (schoolexamens en centrale examens) van dat vak. Het is aan de school om te bepalen óf een leerling kan veranderen van leerweg en op welke manier dat vormgegeven wordt.

In onderstaande notitie staat een aantal uitgangspunten en voorbeelden van veranderen van leerweg in het vmbo. Deze notitie zal op termijn worden aangevuld met voorbeelden uit het land. Als u zo’n goed voorbeeld bent of kent dan roepen we u van harte op zich te melden.

Download de notitie

 

 

Meer nieuws

Andere nieuwsberichten die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws
01 april - 2019
Wat moet en wat mag in de diplomering van de vmbo-leerwegen gl en tl?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.