Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

29 - 04 - 2020

Slaag-zakregeling nieuw vmbo

Er komen nogal wat vragen binnen over de wijze waarop de cijfers voor het beroepsgerichte programma tot stand komen in het nieuwe vmbo. In plaats van één cijfer dat twee keer meetelt krijgen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen voor de nieuwe profielen twee cijfers die elk één keer mee tellen. Leerlingen in de gemengde leerweg krijgen te maken met een zogenaamd combinatiecijfer. In een notitie wordt dit aan de hand van een aantal plaatjes én een cijfervoorbeeld toegelicht.

Download de notitie

Heeft u vragen over toetsing en examinering in het nieuwe vmbo stel die dan via onze site. Wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Meer nieuws

Andere nieuwsberichten die interessant zijn voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

Meer nieuws
21 mei - 2020
Een 3 voor een keuzevak = gezakt!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.