Actueel

28 feb

Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis-en kader

Minister Slob heeft nu in regelgeving vastgelegd dat pabo-gediplomeerden met dit certificaat in de onderbouw van het vmbo basis- en kader les mogen geven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld.

Lees verder

07 feb

CSPE-voorlichting

De voorlichtingsbijeenkomst over het CSPE 2019 zit met 1000 mensen helemaal vol. Het heeft geen zin zonder aanmelding naar de bijeenkomst te komen, we kunnen u dan niet toelaten.

Lees verder

07 feb

Op weg naar een nieuwe leerweg vmbo: advies over de praktijkgerichte component

Op 21 januari 2019 is het advies over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vmbo (GL/TL) aangeboden aan OCW.

Lees verder

07 feb

Enquête CSPE

Ook dit jaar zijn we weer benieuwd naar uw ervaringen met de CSPE’s. De enquête staat open van 1 april (de datum waarop u CSPE’s mag gaan afnemen) tot eind juni.

Lees verder

01 feb

Vervallen van profiellicenties

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s in het vmbo is een regeling van kracht geworden over het vervallen van licenties. Profielen op een school vervallen waar leerlingen zich drie jaar lang niet voor aanmelden.

Lees verder

10 jan

Vmbo-conferentie 2019

Op 13 maart 2019 organiseert Sardes samen met het Platform TL, Stichting Platforms vmbo en de VO-raad de landelijke vmbo-conferentie die zich richt op docenten, teamleiders, directieleden en andere professionals die werken met en voor de vmbo-leerling.

Lees verder

07 jan

Denk mee met de herziening van de algemene vakken in het vmbo!

Onder de vlag van Curriculum.nu buigen sinds maart 2018 125 leraren en schoolleiders zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten kennen en kunnen.

Lees verder

03 dec

Start pilot praktijkonderwijs/vmbo-onderbouwklas

In schooljaar 2019/2020 mogen maximaal 30 praktijkscholen (pro) starten met een pilot waarbij een pro-school in samenwerking met een vmbo-school een onderbouwklas inricht voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo.

Lees verder

14 nov

Minister van Engelshoven lanceert nieuw mbo-portal KiesMBO.nl

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceerde vandaag op het Helen Parkhurst college in Almere ‘KiesMBO.nl’: de nieuwe mbo-portal voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep.

Lees verder

12 nov

De subsidie korte scholingstrajecten vo wordt verlengd en voor PIE maximaal vergoed

Leraren die een kort scholingstraject willen volgen omdat ze een passende bevoegdheid willen halen voor het voortgezet onderwijs kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Lees verder