Actueel

02 jul

Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting in het vmbo

Het PTA staat volop in de belangstelling. In de handreiking vindt u veel informatie en PTA-voorbeelden.

Lees verder

27 mei

Gesprekken over ''Kwaliteit van het onderwijs''

Om te werken aan een gedeeld beeld van kwaliteit gaat OCW graag met u in gesprek over wat volgens u een ‘goede school’ is, wat daar goed gaat en waarom, en hoe je dit ziet aan de leerlingen die er vandaan komen.

Lees verder

01 apr

Wat moet en wat mag in de diplomering van de vmbo-leerwegen gl en tl?

Er worden veel vragen gesteld over de diplomering van de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) in het vmbo. De programma’s van deze beide leerwegen vertonen grote gelijkenis en veel scholen bieden leerlingen een programma aan waarbij ze in het examenjaar óf voor het gl- of voor het tl-diploma kunnen kiezen. Dit leidt bij een aantal scholen echter tot onduidelijkheden. De VO-raad heeft de meestgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees verder

01 apr

Werkbijeenkomst leidinggevenden vmbo: ‘Uw basiskwaliteit schoolexaminering op orde!’

Schoolleiders, directieleden, teamleiders, examensecretarissen: iedereen die de verantwoordelijkheid wil nemen om de kwaliteit van het PTA – en de processen daaromheen - op een duurzame manier te verbeteren, werken in deze werkbijeenkomst samen met twee experts een concreet actieplan uit voor hun school.

Lees verder

01 apr

Deelnemen aan de Leernetwerken Burgerschap van de VO-raad?

Begin januari is de VO-raad gestart met het project ‘Versterking burgerschapsonderwijs’. Dit project heeft het doel scholen te ondersteunen in het vormgeven en borgen van hun burgerschapsonderwijs. In dat kader zoekt de VO-raad scholen die willen deelnemen aan een leernetwerk Burgerschap in de school, gericht op kennisdelen en -ontwikkelen ten aanzien van Burgerschap.

Lees verder

01 apr

Enquête CSPE

Ook dit jaar zijn we weer benieuwd naar uw ervaringen met de CSPE’s. De enquête staat open van 1 april (de datum waarop u CSPE’s mag gaan afnemen) tot eind juni.

Lees verder

31 mrt

Bijscholing VMBO: nieuw aanbod

Wilt u als eerste op de hoogte gesteld worden van nieuw aanbod? Meld u dan voor de nieuwsbrief Bijscholing VMBO. Zodra er nieuw aanbod is voor het profiel waarin u geïnteresseerd bent krijgt u hiervan bericht.

Lees verder

31 mrt

Presentaties CSPE-voorlichting beschikbaar

12 maart hebben bijna 1000 mensen de voorlichtingsbijeenkomsten CSPE bezocht. De presentaties zijn beschikbaar op de website van Nieuw VMBO.

Lees verder

28 feb

Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis-en kader

Minister Slob heeft nu in regelgeving vastgelegd dat pabo-gediplomeerden met dit certificaat in de onderbouw van het vmbo basis- en kader les mogen geven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld.

Lees verder

07 feb

CSPE-voorlichting

De voorlichtingsbijeenkomst over het CSPE 2019 zit met 1000 mensen helemaal vol. Het heeft geen zin zonder aanmelding naar de bijeenkomst te komen, we kunnen u dan niet toelaten.

Lees verder