Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

23 - 04 - 2021

Aanpassingen Eindexamenbesluit VO per 1 augustus 2021

Veel scholen zijn de afgelopen jaren al hard aan het werk om de kwaliteit van het schoolexamen waar nodig te verbeteren. Scholen ontwikkelen toetsbeleid en verbeteren hun PTA’s, zodat het voor leerlingen duidelijker wordt wat er van hen verwacht wordt in het schoolexamen en de kwaliteit ervan beter geborgd kan worden. Daarnaast werken veel scholen aan de ontwikkeling van een deskundige examencommissie VO met duidelijke taken en bevoegdheden.
Ook in de regelgeving worden een aantal maatregelen genomen om de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs verder te versterken.

Wijzigingen

Met ingang van 1 augustus 2021 wordt het Eindexamenbesluit VO op een aantal punten gewijzigd.
De wijzigingen richten zich met name op:

  1. Het verduidelijken van de taken van de examensecretaris en het versterken van zijn positie;
  2. Het aanscherpen van de inhoudelijke eisen aan het PTA;
  3. Het aanscherpen van de eisen rondom het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen ter afsluiting van het schoolexamen;
  4. De verplichting van het invoeren van een examencommissie in het VO voor de borging van de kwaliteit van het schoolexamen.

In de bijlage bij dit bericht vindt u de belangrijkste wijzigingen samengevat.

Vragen

Op de website van de Rijksoverheid worden verschillende vragen en antwoorden met betrekking tot het gewijzigde Eindexamenbesluit gepubliceerd. De link naar deze QA vindt u hier.
Mocht u aanvullende vragen hebben rond het gewijzigde Eindexamenbesluit, dan kunt u deze aan ons stellen via info@platformsvmbo.nl óf aan het Examenloket via examenloket@duo.nl

Trainingen en bijeenkomsten

Om scholen in het vmbo te ondersteunen bij het vertalen van de aangescherpte PTA eisen én bij het invoeren van een examencommissie binnen de eigen school, organiseert SPV diverse trainingen en werkbijeenkomsten. Zie hiervoor https://bijscholingvmbo.nl/schoolexaminering/. Alle trainingen kunnen ook in company worden verzorgd. Voor meer informatie: w.bredewold@platformsvmbo.nl (Wilma Bredewold, kwartiermaker schoolexaminering SPV).

Belangrijkste wijzigingen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.