Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

25 - 02 - 2022

Advies beroepsgerichte programma’s vmbo

Op verzoek van OCW heeft de Stichting Platforms vmbo zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag hoe de beroepsgerichte programma’s in het vmbo er in de toekomst uit moeten zien. SPV heeft over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s gesprekken gevoerd, binnen de eigen organisatie, binnen de bij haar aangesloten platforms en met externen van binnen en buiten het onderwijs. Kern van het advies is dat we, samen met de in het advies genoemde partijen, toewerken naar flexibel beroepsonderwijs, herkenbaar voor de buitenwereld en passend bij de vraag van leerlingen, scholen, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven in de regio.

Beroepsonderwijs waarin leerlingen, binnen gegevens kaders en met begeleiding door professionals, hun eigen onderwijsprogramma samenstellen, passend bij hun eigen ontwikkeling, hun leervraag en hun toekomstdromen. Flexibel beroepsonderwijs dat uitgaat van eenzelfde basisstructuur, maar voor elke leerling in elke leerweg van het vmbo er toch anders uit kan zien. SPV denkt dat dat mogelijk is.

Lees het advies

Blog Henk Hagoort, voorzitter VO-raad

Het probleem van Doekle

‘In een advies dat de Stichting Platforms vmbo (SPV) deze maand publiceerde wordt met trots teruggeblikt en opnieuw vooruitgekeken. Wat mij opviel bij het lezen van de terugblik was deze zin: ‘Het mogelijk maken van eigen keuzes in een programma heeft een groot voordeel: het motiveert leerlingen enorm.’ Niet voor niets pleit SPV in het advies daarom voor doorontwikkeling langs diezelfde lijn: verruim de keuzemogelijkheden voor leerlingen nog verder, versterk LOB, geef vakken vaker in de praktijk buiten school en maak het afronden van vakken op meerdere niveaus en meerdere momenten mogelijk.’

Lees de blog

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT