Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

14 - 12 - 2022

Bied vmbo’ers in de beroepsgerichte leerwegen een goede kans van slagen

Op 21 november jl. heeft minister Wiersma in een Kamerbrief laten weten de examens in 2023 door te laten gaan met slechts een paar kleine aanpassingen, en het gezamenlijk advies van het LAKS, de VO-raad en Stichting Platforms vmbo (SPV) niet over te nemen. In reactie hierop hebben de drie genoemde organisaties laten weten de beslissing van de minister te betreuren en hebben zij opnieuw gepleit voor een breder examenmaatregelenpakket, namelijk een extra herkansing, een derde tijdvak en de mogelijkheid het CSPE als schoolexamen af te nemen. Met de actie #REDMIJNDIPLOMA zet het LAKS dit pleidooi kracht bij.

SPV onderschrijft deze acties en wil graag aan de genoemde argumenten een toevoeging doen, vanuit de eigenheid van het beroepsgericht vmbo. Om op die manier – ook en juist dit schooljaar – recht te doen aan de 50.000 vmbo’ers die in 2023 examen gaan afleggen en ook deze groep een goede kans van slagen te bieden.

Vmbo-leerlingen willen dóór. Hun docenten en schoolleiders ondersteunen dat en gunnen leerlingen een goede voorbereiding, een goed succesvol examen waar ze trots op kunnen zijn, op weg naar een mooi vervolg. Samen met het ministerie en de scholen doen we er in samenwerking met het mbo alles aan om met doorlopende routes de overgang en schoolloopbaan voor leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De lat ligt daarbij hoog. Zodat leerlingen zelfbewust en met zelfvertrouwen verder kunnen.

De rijkheid van componenten in de beroepsgerichte programma’s draagt daaraan bij. Vmbo’ers halen hun motivatie en toekomstperspectief uit hun beroepsgerichte vakken, praktijkervaring en LOB; ze leren zichzelf kennen en ontdekken wat hun bijdrage op de arbeidsmarkt kan zijn. De menukaart van het NPO bevat vooralsnog geen interventies die hieraan tegemoet komen. Daar komt nog bij dat deze jongeren al drie onderbroken schooljaren achter de rug hebben en volgens hun docenten veel vertraging opgelopen hebben, ook op sociaal emotioneel en op persoonlijk vlak, in hun werkhouding en motivatie. Het ontbreekt daardoor veel leerlingen aan een basis om tot leren te komen (zie ook de ingevoegde kaders van Steven Pont en Iliass El Hadioui in het onderzoek). Zij moeten zich opnieuw ‘verbinden’ met school en alles wat daarbij hoort en hun motivatie hervinden.

Natuurlijk zetten alle vmbo-docenten zich ook dit jaar weer tot het uiterste in om hun leerlingen succeservaringen mee te geven. Maar er bestaan ook grote zorgen. Onderstaande samenvatting van het onderzoek dat dit najaar is uitgevoerd onder docenten beroepsgericht en schoolleiders brengt deze zorgen in beeld.

SPV vraagt de minister daarom zijn besluit te herzien, niet alleen voor de leerlingen in het vmbo beroepsgericht en hun ouders, maar ook voor de docenten in het vmbo en de schoolleiders, die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun leerlingen. Bied hen een goede kans van slagen.

Arjen Daelmans
Voorzitter SPV

Kans van slagen

Lees de samenvatting

Onderzoek naar vertraging van huidige vierdejaars leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo en benodigde (extra) maatregelen voor de centrale examinering in 2022-2023.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT