Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

08 - 11 - 2023

Internetconsultatie Besluit praktijkgerichte vakken vmbo gl en tl: reactie VO-raad, SPV en Platform-TL

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen vmbo-scholen die dat willen, één of meer praktijkgerichte programma’s aanbieden in de gl en tl van het vmbo. Scholen met gl- en tl-aanbod maken een keuze of ze dit vak aanbieden, leerlingen kunnen kiezen uit dat aanbod. Met een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het praktijkgericht vak aan het onderwijsprogramma van de gl en tl toegevoegd, waarin praktijkgericht onderwijs centraal staat. De regering heeft dit besluit ter consultatie aan het publiek aangeboden. De internetconsultatie sloot op maandag 6 november.

De VO-raad, SPV en Platform-TL hebben samen een reactie geformuleerd op de internetconsultatie. De hele reactie is hier te vinden. De VO-raad, SPV en Platform-TL staan positief tegenover het versterken van de praktijkgerichte component in het voortgezet onderwijs en zijn verheugd over de invoering van praktijkgerichte vakken in de gl en tl. De wijze waarop de praktijkgerichte vakken nu worden ondergebracht in de gl roept veel vragen op die tot op heden nog niet zijn opgelost. Dat is helaas een consequentie van het parkeren van de invoering van de nieuwe leerweg. Het praktijkgerichte programma is oorspronkelijk immers onderdeel van het traject van de nieuwe leerweg. Met dit traject zouden de gemengde en theoretische leerweg (tl) per 1 augustus 2024 worden samengevoegd; het praktijkgerichte programma zou dan een nieuw vak worden binnen deze nieuwe leerweg.

Nu de invoering van de nieuwe leerweg voorlopig is ‘geparkeerd’ is ervoor gekozen een praktijkgericht vak in de bestaande structuur van de beide leerwegen in te voeren. De huidige wijze van invoering van de praktijkgerichte vakken in de gl zorgt voor veel verwarring en is moeilijk aan de buitenwereld uit te leggen. In de uitwerking zoals die nu voorligt ontwikkelen beide leerwegen zich los van elkaar en lijken ze zich verder uit elkaar te ontwikkelen in plaats van dichter bij elkaar te komen. In de structurele fase, na 2028, kan veel worden opgelost worden door gl en tl wettelijk samen te voegen tot één leerweg.

Download de reactie van VO-raad, SPV en Platform-TL

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT