Nieuws

Actualiteiten voor docenten en leidinggevenden in het vmbo.

13 - 01 - 2023

Leerlingaantal in het vmbo stijgt met 6,4%

Aan het eind van het kalenderjaar publiceert DUO de voorlopige leerlingaantallen van het lopende schooljaar. Zo ook eind 2022. In het schooljaar 2022-2023 volgen meer leerlingen dan voorheen voortgezet onderwijs. Om aantallen met elkaar te kunnen vergelijken en tendensen waar te kunnen nemen, kijkt SPV altijd naar de leerlingenaantallen in de derde klas van het vmbo. Dat is het moment waarop alle vmbo-leerlingen een profiel volgen.

Totaal aantal leerlingen

Het aantal 3e jaars leerlingen dat een beroepsgericht profiel volgt in het vmbo is in 2022-2023 gestegen met 6.0%. Dit is veel meer dan de prognose van 1.5% die DUO had afgegeven. Ook het aantal leerlingen in de theoretische leerweg stijgt, met 2,5%. Onderstaand overzicht toont de leerlingaantallen in het derde leerjaar VO per schoolsoort.

Leerlingen per profiel

Het aantal leerlingen dat een van de 10 beroepsgerichte profielen volgt, is bij alle profielen, op 1 na, gestegen. Vooral de profielen BWI, HBR en PIE laten een behoorlijke stijging zien ten opzichte van 2021. E&O is het enige profiel met minder leerlingen dan in 2021.

De verdeling per leerweg in een profiel ziet er als volgt uit.

De optellingen hierboven kloppen niet helemaal omdat er in bijna elk profiel kleine aantallen leerlingen zitten in de entree-opleiding en het leerwerktraject. Deze kleine aantallen zijn wel bij het totaal van een profiel opgeteld, maar niet meegenomen in de afzonderlijke leerwegen. In totaal volgen in 2022 473 leerlingen een leerwerktraject in leerjaar 3, een toename van 85 leerlingen en 135 leerlingen een entree-opleiding in leerjaar 3, een toename van 44 leerlingen.

Aandeel leerwegen per profiel

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van SPV

Blijf net als duizenden docenten en leidinggevenden in het vmbo op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf u in en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

VMBO ONDERWIJS OP MAAT